Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ηλεκτρονικός

Γενική Περιγραφή: Ο Ηλεκτρονικός ασχολείται με την έρευνα των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τις τεχνικές μελέτες που αναφέρονται στις εφαρμογές της.

Στον τομέα της έρευνας και των τεχνικών μελετών ο Ηλεκτρονικός υπολογίζει και σχεδιάζει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, τις συσκευές και γενικά όλες τις ηλεκτρονικές διατάξεις και συστήματα.

Στον τομέα των εφαρμογών ασχολείται με τη βιομηχανική παραγωγή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (πυκνωτές, πηνία, αντιστάσεις) και τη χρησιμοποίησή τους στα διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώματα (ενισχυτών, συντονισμού, ανόρθωσης).

Ασχολείται ακόμα με τη βιομηχανική παραγωγή των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών (πομποί, δέκτες, ενισχυτές), που είναι συνδυασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Καθορίζει τις διαδικασίες παραγωγής και οργανώνει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών διατάξεων, ώστε οι τεχνικές μελέτες να εφαρμόζονται πιστά και με τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Κάνει ελέγχους και δοκιμές για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τέλος, σχεδιάζει την κατασκευή ή εγκατάσταση πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων (εγκαταστάσεις τηλεόρασης, RADAR, Η/Υ, συστήματα αυτοματισμού) και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία μεγάλων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί).

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Απαραίτητη είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το ΤΕΕ, μετά από εξετάσεις. Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός εγγράφεται στο ΕΕΤΕΜ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η ειδικότητα του Ηλεκτρονικού παρέχεται στις Πολυτεχνικές Σχολές, στα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ, της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και των ΤΕΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

  • Υπευθυνότητα, ακρίβεια, προσοχή και μεθοδικότητα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών
  • Σχεδιαστική και υπολογιστική ικανότητα
  • Παρατηρητικότητα και δεξιότητα στη χρήση ειδικών εργαλείων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ηλεκτρονική τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και απλώνεται σε ευρύ πεδίο εφαρμογών, οπότε οι προοπτικές απασχόλησης είναι αρκετά καλές για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες. Η ευρεία διάδοση των προϊόντων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας επιτρέπει στον Ηλεκτρονικό να εργαστεί σε οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου, ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανίες ηλεκτρικών ειδών, επιχειρήσεις ηλεκτρονικών συσκευών, συνεργεία επισκευής και σε πολλούς άλλους χώρους. Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη μέση εκπαίδευση, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, ανοίγοντας δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση διάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ηλεκτρονικός εργάζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε συνθήκες γραφείου, όταν συντάσσει τις τεχνικές μελέτες, ή σε εργαστήριο όταν σχεδιάζει. Συχνά, χρειάζεται να μετακινείται στους χώρους παραγωγής και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπου συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες και τεχνίτες. Χειρίζεται ή επιβλέπει τη λειτουργία οργάνων που είναι ευαίσθητα στην υγρασία, στις μεταβολές της θερμοκρασίας και στη σκόνη, εργάζεται κάτω από ειδικές συνθήκες κλιματισμού, καθαριότητας και φωτισμού. Κατά την άσκηση του επαγγέλματος δέχεται ακτινοβολία από τις ηλεκτρονικές συσκευές με τις οποίες ασχολείται.

Το ωράριο απασχόλησής του εξαρτάται από τη λειτουργία του χώρου όπου απασχολείται και τις εκάστοτε ανάγκες της εργασίας που αναλαμβάνει.