Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επισκευαστής Πλαστικών Σκαφών

Γενική Περιγραφή: Ο Επισκευαστής Πλαστικών Σκαφών ασχολείται με την επιδιόρθωση της ζημιάς ενός σκάφους. Προετοιμάζει τα υλικά που θα χρειαστεί, όπως πολυεστερικά υλικά και υαλοβάμβακα, εργαλεία χειρός (σβουράκι κ.ά) και εργαλεία ξυλουργείου (κορδέλα κ.λπ.). Επιδιορθώνει την περιοχή που χρειάζεται να επισκευαστεί και κάνει την πλαστικοποίηση. Αργότερα στοκάρει, τρίβει την επισκευασμένη περιοχή και, τέλος, τη βάφει.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Οι Επισκευαστές Πλαστικών Σκαφών χρειάζονται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από το σχετικό υπουργείο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευσή των παραπάνω επαγγελματιών παρέχεται σε ΙΕΚ, σε Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές και σε Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Ως Επισκευαστές Πλαστικών Σκαφών μπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία, μαθητεύοντας κοντά σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για την άσκηση του επαγγέλματος χρειάζεται:

  • Πνεύμα συνεργασίας 
  • Προσοχή, παρατηρητικότητα, ακρίβεια
  • Επινοητικότητα
  • Ηρεμία και συνέπεια
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Προσοχή, ακρίβεια, σταθερότητα, συνέπεια
  • Δεξιότητα στη χρήση εργαλείων και εξοπλισμού
  • Σωματική αντοχή, μυϊκή δύναμη και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Γενικά, για τα τεχνικά αυτά επαγγέλματα υπάρχει σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας που εξελίσσεται με ανοδικές τάσεις, καθώς αυξάνονται οι ανάλογες ανάγκες. Οι προοπτικές για το μέλλον των τεχνιτών που ασχολούνται με το αυτοκίνητο εξαρτώνται τόσο από τη γενικότερη ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, όσο και από την πορεία της αγοράς του αυτοκινήτου. Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση διατήρησης ιδιόκτητου συνεργείου. Ο επισκευαστής πλαστικών σκαφών μπορεί να εργαστεί σε ναυπηγεία πολυεστερικών σκαφών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Τα επαγγέλματα αυτά είναι χειρωνακτικά και απαιτούν εμπειρία και δεξιοτεχνία για την άσκησή τους. Οι τεχνίτες μπορεί να εργάζονται ατομικά ή και ομαδικά. Η εργασία τους απαιτεί να εργάζονται για αρκετές ώρες όρθιοι, σκυμμένοι ή ξαπλωμένοι κάτω από τα αμαξώματα των οχημάτων και των σκαφών.

Εργάζονται σε κλειστό, ανοιχτό ή υπόστεγο χώρο, με αρκετό θόρυβο και υγρασία. Τα λάδια, τα ρινίσματα του μετάλλου, τα χρώματα, ο στόκος και τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούν, δημιουργούν ένα ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας. Οι τεχνίτες συχνά κινδυνεύουν να τραυματιστούν λόγω των επικίνδυνων εργαλείων που χρησιμοποιούν. Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους πρέπει να παίρνουν μέτρα ασφαλείας, δηλαδή να φορούν γάντια, γυαλιά, φόρμα και κράνος. Τα ατυχήματα δεν είναι σπάνια, αλλά τα επαγγέλματα αυτά είναι ενδιαφέροντα και δημιουργικά.