Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γραφίστας

Γενική Περιγραφή: Θεωρείται ο καλλιτέχνης της οπτικής επικοινωνίας, αφού δίνει μορφή εικόνας στις πληροφορίες που δεχόμαστε καθημερινά στον πολιτιστικό, πολιτικό, κοινωνικό και εμπορικό τομέα. Ασχολείται με το σχεδιασμό μακέτας εντύπων, δηλαδή σχεδιάζει τα προσχέδια των σελίδων και των εξωφύλλων, ενώ με τη βοήθεια του Η/Υ συνθέτει και τροποποιεί την τελική μακέτα. Για τη δημιουργία μακετών εντύπου εφαρμόζει τη σύγχρονη τεχνολογία του DTP (Επιτραπέζιο Εκδοτικό Σύστημα). Η νέα τεχνολογία τού δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει χιλιάδες χρώματα και γραμματοσειρές, να κάνει τολμηρούς σχεδιασμούς, ώστε να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παραδίδει ολοκληρωμένη την τελική μακέτα εντύπου για περαιτέρω επεξεργασία στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών. Τέλος, γνωρίζει την εξέλιξη της εργασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Για τους αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του ΠΔ 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α΄, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον παρακολούθησαν εκεί αντίστοιχη ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η αισθητική αντίληψη, η ικανότητα στο σχέδιο η ευρηματικότητα και η δημιουργική φαντασία είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Απαραίτητη είναι βέβαια η ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ και η άριστη γνώση των γραφιστικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η διάθεση να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο του καθώς και στους συναφείς χώρους της διαφήμισης και της αισθητικής εντύπων είναι απαραίτητη. 

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί σε ατελιέ γραφικών τεχνών, σε δημιουργικά γραφεία και διαφημιστικές εταιρείες, σε εκδοτικούς οργανισμούς, εφημερίδες, περιοδικά, σε τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς, σε δισκογραφικές εταιρείες και τηλεοπτικούς οργανισμούς. Οι προοπτικές του επαγγέλματος διαγράφονται μάλλον θετικές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται κυρίως στους χώρους των εργαστηρίων γραφιστικής, σε συνθήκες καλές και ευχάριστες. Για τη σχεδίαση μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα όργανα αλλά κυρίως Η/Υ, η πολύωρη χρήση του οποίου μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα στην όραση. Επίσης, η πίεση χρόνου, όπως και η προσπάθειά του για το καλύτερο δημιουργικό αποτέλεσμα τον καταπονούν ψυχικά και πνευματικά. Αν εργάζεται ως υπάλληλος σε δημιουργικό γραφείο ή διαφημιστική εταιρεία το ωράριό του μπορεί να είναι κανονικό. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, το ωράριό του συνήθως καθορίζεται από το χρόνο παράδοσης των εργασιών που έχει αναλάβει.