Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νοσοκόμα Παίδων

Γενική Περιγραφή: 
Η Νοσοκόμα Παίδων έχει ως αντικείμενο εργασίας τη φροντίδα και την παροχή κάθε είδους βοήθειας σε άρρωστα παιδιά. Φροντίζει για την οργάνωση της παραμονής τους στο νοσοκομείο ή στο νοσηλευτήριο, παρακολουθεί και καταγράφει τη θερμοκρασία και τους σφυγμούς τους και εφαρμόζει τη φαρμακευτική και, γενικότερα, τη θεραπευτική αγωγή που έχουν ορίσει οι θεράποντες ιατροί, όπως είναι η τοποθέτηση και οι αλλαγές επιδέσμων, το καθάρισμα και η αποστείρωση πληγών, η χορήγηση φαρμάκων και ορών κ.ά. Ακόμη, η Νοσοκόμα Παίδων προετοιμάζει τα άρρωστα παιδιά για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, μικροβιολογικές και αιματολογικές εξετάσεις κ.ά.), τα μεταφέρει ή τα συνοδεύει στο χειρουργείο και τους παρέχει κάθε είδους βοήθεια μετά τη χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, φροντίζει για την ανάπτυξη και τη διατήρηση καλής σχέσης με τα παιδιά καθώς και για την ψυχολογική στήριξη και προσαρμογή τους στο περιβάλλον και στους όρους νοσηλείας. Σε περιπτώσεις περίθαλψης νηπίων φροντίζει για την προσωπική υγιεινή, διατροφή και ψυχαγωγία τους, όπως είναι το πλύσιμο, το ντύσιμο, η αλλαγή πάνας, το τάισμα, το διάβασμα παραμυθιών κ.ά. Τέλος, συνεργάζεται με το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε έκτακτες καταστάσεις, μέχρι να επέμβουν οι ιατροί.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
Για την άσκηση του επαγγέλματος της Νοσοκόμας Παίδων απαιτούνται γνώσεις νοσηλευτικής. Σπουδές Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθήνας και Πελοποννήσου (Σπάρτη), καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σπουδές μπορούν να γίνουν και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
Η Νοσοκόμα Παίδων χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από:

  • Αγάπη για τα παιδιά
  • Διάθεση για προσφοράς
  • Ευαισθησία
  • Υπομονή
  • Ευχάριστους τρόπους
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Εχεμύθεια
  • Συνέπεια, ήθος και ψυχική αντοχή
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Επιπλέον, χρειάζεται να εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς και να έχει καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους ιατρούς και το υπόλοιπο υγειονομικό και νοσοκομειακό προσωπικό.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών φέρουν τον τίτλο «Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια» (παρ.2 άρθρο 5 του Ν.1579/85) και αποκτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικών φροντίδων. Tα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 Α’ /14-6-1989). Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Η Νοσοκόμα Παίδων εργάζεται σε νοσηλευτικές μονάδες και κλινικές στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, νοσοκομεία, ιδρύματα, θεραπευτήρια, κλινικές, κέντρα υγείας κ.α.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να υπηρετήσουν ως στελέχη: α) της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, β) της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα προγράμματα που παρέχουν τα ΑΤΕΙ και τα ΙΕΚ, γ) των δημόσιων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Ακόμη, μπορούν να εργαστούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς. Μετά την ειδική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία αποκτούν τον τίτλο του ειδικού νοσηλευτή στις παρακάτω ειδικότητες: χειρουργική, παθολογική, παιδιατρική ή ψυχιατρική νοσηλευτική. Τέλος, μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της υγείας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
Η Νοσοκόμα Παίδων εργάζεται σε νοσηλευτικές μονάδες και κλινικές, όπου η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας (γάντια, μάσκα κ.ά.). Παράλληλα, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για να φροντίζει τα άρρωστα παιδιά και να παρέχει κάθε είδους βοήθεια στους γιατρούς. Εργάζεται με βάρδιες ακόμη και τη νύχτα και τις αργίες.