Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φοροαπαλλαγή

Όταν μεταβαίνετε σε άλλη χώρα για να εργαστείτε, συνήθως η καταβολή φόρου πρέπει να γίνεται στη χώρα αυτή.

Σημαντικό: Ωστόσο, οι ερευνητές στην ΕΕ μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να συνεχίσουν να καταβάλλουν φόρους στη χώρα καταγωγής τους.

Αυτό ισχύει συχνά αν είστε διδακτορικός φοιτητής ή εάν το εισόδημά σας προέρχεται από δημόσιο φορέα της χώρας καταγωγής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το εισόδημά σας διέπεται από τις διμερείς φορολογικές συμφωνίες μεταξύ της χώρας καταγωγής σας και της νέας χώρας διαμονής.

Οι συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης, αλλά θα χρειαστεί πιθανόν να συμπληρώσετε ορισμένα χαρτιά προτού φύγετε.

 

Καταβολή φόρου από μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές πρέπει συνήθως να καταβάλλουν φόρους στη χώρα διαμονής, είτε ως απασχολούμενοι στο εκεί πανεπιστήμιο/ερευνητικό ίδρυμα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι που πραγματοποιούν ερευνητικό έργο σε συνεργασία με τους εκεί φορείς.

 

Φορολογία ανά χώρα

Καθώς οι διατάξεις των συμφωνιών διπλής φορολόγησης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ελέγξτε τι ισχύει στη χώρα όπου σκοπεύετε να μεταβείτε:

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).
Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop