Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και πηγαίνετε για σπουδές σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενημερωθείτε από τον φορέα ασφάλισης υγείας της χώρας σας κατά πόσο καλύπτει τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.
Σημαντικό: Ορισμένοι εθνικοί φορείς ασφάλισης υγείας καλύπτουν το κόστος της υγειονομική περίθαλψης σε άλλη χώρα μόνον για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν αυτό ισχύει στην περίπτωσή σας, θα πρέπει να εγγραφείτε στον δημόσιο φορέα ασφάλισης υγείας στην ξένη χώρα όπου θα σπουδάσετε ή να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας.
Εφόσον ο εθνικός σας ασφαλιστικός φορέας καλύπτει την υγειονομική σας περίθαλψη κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να διαθέτετε έγκυρη ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε ιατρική βοήθεια στον τόπο όπου σπουδάζετε και να ζητάτε την επιστροφή των εξόδων.
Σημαντικό: Τα έντυπα E111 και E128 δεν ισχύουν πλέον. Πρέπει λοιπόν να υποβάλετε αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας.
Το υγειονομικό σύστημα της χώρας υποδοχής μπορεί να διαφέρει από το εθνικό σας σύστημα. Σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα, οι ασθενείς καταβάλλουν πρώτα τα ιατρικά έξοδα και στη συνέχεια ζητούν την επιστροφή τους. Σε άλλες χώρες όμως δεν γίνονται απευθείας πληρωμές από τους ασθενείς.


Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Μπορείτε να λάβετε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας από τον φορέα ασφάλισης υγείας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι εσείς, ή οι γονείς ή ο/η σύζυγός σας εάν είστε συντηρούμενο μέλος της οικογένειας.
Σημαντικό: Πρέπει να λάβετε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας προτού  φύγετε για σπουδές στο εξωτερικό.


Φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας ή εργαζόμενοι

Ορισμένες φορές οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από τον φορέα ασφάλισης ασθενείας της χώρας καταγωγής σας:
  • Αυτό ισχύει συχνά για όσους είναι άνω των 28 ή 30 ετών.
  • Είναι επίσης πολύ πιθανόν ορισμένοι διδακτορικοί φοιτητές να θεωρούνται εργαζόμενοι που διαμένουν στη χώρα και όχι φοιτητές, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης των σπουδών τους. 
Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας ή να εγγραφείτε στον εθνικό φορέα ασφάλισης υγείας της χώρας υποδοχής.

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop