Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους της χώρας

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να κάνετε πανεπιστημιακές σπουδές σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ (τα 27 κράτη-μέλη, μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας αυτής:

  • δεν μπορεί να σας ζητήσουν να καταβάλετε υψηλότερα δίδακτρα,
  • έχετε ίσα δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας όσον αφορά τις υποτροφίες για την κάλυψη των διδάκτρων.


Όροι εισαγωγής

Οι όροι εισαγωγής διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και το πανεπιστήμιο. Ανεξαρτήτως των λοιπών όρων εισαγωγής, δεν μπορεί να σας αρνηθούν την πρόσβαση σε κατάρτιση ή εκπαίδευση σε άλλη χώρα της ΕΕ λόγω της εθνικότητάς σας.


Σημαντικό: Τεστ γλώσσας

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτείται να γνωρίζετε τη γλώσσα της χώρας και γι' αυτό μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε τεστ γλώσσας.


Πανεπιστημιακά συστήματα ανά χώρα

Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε πριν φύγετε από τη χώρα σας σχετικά με το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ισχύει στη χώρα όπου επιθυμείτε να σπουδάσετε.

Επιθυμώ να σπουδάσω σε κάποια από τις παρακάτω χώρες:

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop