Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βιβλιοδέτης

Γενική Περιγραφή: Ο Βιβλιοδέτης εργάζεται σε βιβλιοδετικά τμήματα λιθογραφείων ή σε αυτόνομα βιβλιοδετεία. Προετοιμάζει τις εργασίες για τη μετεκτυπωτική μονάδα. Χειρίζεται κοπτικές, διπλωτικές, συρματοραφικές και κολλητικές μηχανές ανάλογα με τα έντυπα και επιμελείται τη συντήρησή τους. Επιμελείται το «δέσιμο» βιβλίων, φυλλαδίων, ημερολογίων, σημειωματάριων, περιοδικών και κάθε άλλου έντυπου υλικού. Τέλος, αναλαμβάνει εργασίες καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας και αποκαθιστά τη βιβλιοδεσία παλιών ή σπάνιων βιβλίων. 

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Για τους αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του ΠΔ 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α΄, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Βιβλιοδέτης. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει τεχνικές γνώσεις βιβλιοδεσίας και βασικές διοικητικές γνώσεις. Ενδεικτικά θέματα που αναπτύσσονται είναι: Τεχνολογία παραγωγής εντύπου, ιστορία βιβλίου-βιβλιοδεσίας, σχέδιο-χρώμα, καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου, βιομηχανική βιβλιοδεσία, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συντήρηση βιβλίου, ειδικές κατασκευές βιβλιοδεσίας, αρχές κοστολόγησης, τεχνικές επικοινωνίας-επιχειρηματικότητα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Βιβλιοδέτης διακρίνεται από τις παρακάτω δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 

  • Αισθητική, φαντασία και δημιουργικότητα
  • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις  της τεχνολογίας
  • Συνεχής εκπαίδευση στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και στις εναλλακτικές μεθόδους που αναπτύσσονται
  • Γνώση Γραφιστικής (επιπρόσθετο προσόν).

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στον κλάδο της βιβλιοδεσίας υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη, καθώς μέχρι σήμερα οι ανάγκες καλύπτονται από εμπειροτέχνες. Πρόκειται για καινούργια εξειδίκευση σε έναν τομέα με εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ο Τεχνικός Βιβλιοδέτης μπορεί να εργαστεί σε βιβλιοδετεία ως τεχνίτης κοπτικής, διπλωτικής, συρματοραπτικής, κολλητικής ή κλωστοραπτικής μηχανής. Η ενασχόληση με το αντικείμενο και η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη υπεύθυνων θέσεων στα τμήματα διεκπεραίωσης και παραγωγής των βιβλιοδετείων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Βιβλιοδέτης χειρίζεται μηχανήματα που συνήθως προκαλούν θόρυβο, ενώ ο χώρος εργασίας είναι συνήθως γεμάτος σκόνη και υλικά βιβλιοδεσίας, κόλλες κ.λπ. Πρόκειται για κουραστική εργασία που απαιτεί πολύωρη ορθοστασία, ενώ πολλές φορές είναι υποχρεωμένος να σηκώνει και βάρη. Γενικά απαιτείται προσοχή και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, παρόλο που τα σύγχρονα αυτοματοποιημένα μηχανήματα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό οχτάωρο αλλά σε περιπτώσεις μεγάλων παραγγελιών μπορεί να χρειαστεί να κάνει υπερωρίες.