Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αγγειοπλάστης

Γενική Περιγραφή: Αντικείμενο της εργασίας του Αγγειοπλάστη-Κεραμίστα είναι η κατασκευή διαφόρων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων (βάζα, φλιτζάνια, πιάτα, κούκλες κ.λπ.). Χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη πυλό και άλλα είδη αργιλοπυριτικών υλικών και υαλώματα. Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει την επιλογή του υλικού και τη δημιουργία μιας εύπλαστης μάζας, η οποία θα πάρει στη συνέχεια το επιθυμητό σχήμα με χρήση των χεριών του τεχνίτη, τροχού, καλουπιών, ακίδων και ειδικών εργαλείων. Η σύνθεση του αρχικού μείγματος, η επεξεργασία και η επικάλυψη με υαλώματα και άλλα υλικά προσδιορίζουν τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος.

Συγκεκριμένα, ο Κεραμίστας επεξεργάζεται την πρώτη ύλη (πηλό) ή την αγοράζει απευθείας από εγχώρια εργοστάσια κατασκευής πηλού ή την εισάγει από το εξωτερικό ανάλογα με τις ανάγκες του. Κατασκευάζει διακοσμητικές, λειτουργικές και εικαστικές κεραμικές επιφάνειες που αφορούν την εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση ενός κτιρίου ή μίας οικίας. Επιπλέον, κατασκευάζει και εφαρμόζει ψημένες κεραμικές επιφάνειες ή όγκους, οι οποίες μπορεί να είναι αυτόνομες ή ενσωματωμένες για τη διακόσμηση, τη λειτουργικότητα και την αισθητική ενός χώρου ή κτιρίου. Η εργασία του βασίζεται στη μακραίωνη παράδοση της κεραμικής. Με τον όρο κεραμική εννοούμε τα αντικείμενα που έχουν γίνει με πηλό, διαμορφώθηκαν με διάφορους τρόπους, στέγνωσαν και τελικά έγιναν σταθερά και αμετάβλητα από την επίδραση της φωτιάς. Το "κεραμικό καμίνι” είναι λοιπόν η επίδραση της φωτιάς που μεταμορφώνει ένα πήλινο σχήμα σε κεραμικό.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Εγγράφεται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών και λαμβάνει άδεια άσκησης επαγγέλματος από αυτό, στην περίπτωση που θα θελήσει να ανοίξει δική του επιχείρηση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του κεραμίστα παρέχεται στα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών του ΟΑΕΔ και σε τμήματα μικρής διάρκειας του ΕΟΜΜΕΧ και της ΧΑΝ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο αγγειοπλάστης χρειάζεται να διαθέτει:

  • Ταλέντο, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα
  • Εικαστική αντίληψη
  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος της εργασίας
  • Δεξιότητα στη λεπτή χειρωνακτική εργασία
  • Σημασία στη λεπτομέρεια.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι επιχειρήσεις κεραμικών παράγουν χρηστικά αλλά και καλλιτεχνικά ή διακοσμητικά αντικείμενα, ενώ παρατηρείται έντονη σύνδεση της παραγωγής κεραμικών με την τουριστική αγορά καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προσανατολίζεται προς αυτήν. Ο αριθμός των επιχειρήσεων κεραμικής είναι αυξημένος σε μέρη που παρουσιάζουν έντονη τουριστική κίνηση.

Οι αγγειοπλάστες-κεραμίστες κατά κύριο λόγο απασχολούνται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το μέσο εργαστήρι κεραμικών απασχολεί 2 με 3 άτομα περιλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του κλάδου στεγάζονται είτε σε ιδιόκτητο οίκημα είτε σε ενοικιαζόμενο και έχουν στη διάθεσή τους ένα χώρο παραγωγής και στέγασης όλων των λειτουργιών τους από 50 έως 200 τ.μ. Λίγες είναι εκείνες όπου διαθέτουν ένα οίκημα των 200-500 τ.μ. και ακόμη πιο λίγες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε συνολικό χώρο 500-1000 τ.μ. και περισσότερο.

Ωστόσο η επιβίωση των επιχειρήσεων κεραμικής αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Όσον αφορά στα χρηστικά είδη, οι επιχειρηματίες του κλάδου καλούνται να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό αντίστοιχων βιομηχανοποιημένων προϊόντων, κυρίως από ασιατικές χώρες, που παράγονται με χαμηλότερο κόστος και προσφέρονται σε φθηνότερες τιμές. Όσον αφορά στα καλλιτεχνικά και διακοσμητικά κεραμικά, τα εργαστήρια κεραμικής αναπαράγουν συνήθως παρόμοια σχέδια, προοριζόμενα για την τουριστική αγορά και χρησιμοποιούν απλές τεχνικές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και να τους προσδώσουν προστιθέμενη καλλιτεχνική αξία.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Στη χώρα μας δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του αγγειοπλάστη-κεραμίστα. Παρά την ύπαρξη σχετικών προγραμμάτων σπουδών σε ΙΕΚ και σε σχολές του ΟΑΕΔ, αυτές δεν είναι απαραίτητες για την είσοδο στο επάγγελμα. Το κόστος του πάγιου εξοπλισμού δεν είναι απαγορευτικό για κάποιον που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό του εργαστήρι κεραμικής, ενώ δεν απαιτούνται χώροι πολλών τετραγωνικών μέτρων. Συνεπώς είναι σχετικά εύκολο για κάποιον που κατέχει την τέχνη της κεραμικής να εισέλθει στο επάγγελμα.