Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διακοσμητής - Τεχνικός Διακόσμησης

Γενική Περιγραφή: Ο Διακοσμητής ασχολείται με τη λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση δημόσιων και ιδιωτικών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες και την αισθητική του σύγχρονου ανθρώπου. Το αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την επίβλεψη της διαμόρφωσης και διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ιδιωτικών κατοικιών, γραφείων, επιχειρήσεων, χώρων έκθεσης εμπορευμάτων, κέντρων ψυχαγωγίας κ.ά. Ο Διακοσμητής επωφελείται από τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Διακοσμητής επισκέπτεται το χώρο που έχει αναλάβει να διαμορφώσει και παράλληλα συζητά με τον πελάτη για τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του, καθώς και για τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τα οικονομικά πλαίσια μέσα στα οποία θέλει να κινηθεί. Κατόπιν, μελετά το σχέδιο της διαρρύθμισης του χώρου και υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό του κόστους των εργασιών. Στη συνέχεια, εφόσον συμφωνήσει με τον πελάτη, ασχολείται με την επιλογή των υλικών και προχωρά στην εφαρμογή της πρότασης. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των σχεδίων και ελέγχει τα συνεργεία ως προς το χρονικό προγραμματισμό, την πιστότητα και την ποιότητα των εργασιών. Αν του ζητηθεί, προβαίνει σε τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου. Επίσης, δίνει οδηγίες για τη συντήρηση και προστασία της κατασκευής.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Διακοσμητής χρησιμοποιεί σχεδιαστικά όργανα και Η/Υ, ενώ φροντίζει πάντα για τον κατάλληλο φωτισμό του χώρου όπου εργάζεται.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Διακοσμητής είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών. Ωστόσο, δεν απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Διακοσμητής μπορεί να σπουδάσει στα Τμήματα Διακοσμητικής των ΤΕΙ, σε αντίστοιχα τμήματα δημόσιων ή ιδιωτικών ΙΕΚ ή να παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από διάφορους ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου μπορούν να εξειδικευτούν και να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Διακοσμητής χρειάζεται να διαθέτει:

  • Παρατηρητικότητα, δημιουργικότητα, φαντασία, υψηλό αισθητικό κριτήριο και γενικότερα αγάπη για τις Καλές Τέχνες
  • Ψυχική και σωματική αντοχή και ευελιξία προσαρμογής σε διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες
    Ικανότητα αντίληψης του χώρου και των μορφών
  • Ικανότητα σχεδιαστικής έκφρασης
  • Ικανότητα επικοινωνίας και καλής συνεργασίας με τους πελάτες, τα συνεργεία και τους προμηθευτές
  • Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Διακοσμητή αναγνωρίζεται και βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας ολοένα και περισότερο. Μπορεί να εργαστεί ως μισθωτός με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων (ΕΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ), σε εκδοτικούς οίκους, διαφημιστικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία, καταστήματα και βιομηχανίες. Επίσης, είναι δυνατόν να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

Οι αποδοχές του μπορούν να θεωρηθούν αρκετά ικανοποιητικές, αλλά είναι πιθανό να παρουσιάσουν μεγάλη εποχική διακύμανση. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Διακοσμητής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης για κάποιο χώρο εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Βέβαια, για την επίβλεψη της εφαρμογής των σχεδίων του χρειάζεται να μετακινείται και να περνά αρκετές ώρες στους χώρους που έχει αναλάβει να διακοσμήσει. Συχνά εργάζεται κάτω από πίεση, ένταση και άγχος, προκειμένου να καταφέρει να προμηθευτεί έγκαιρα τα υλικά για κάθε εργασία, να οργανώσει τις εργασίες και να συντονίσει τα συνεργεία. Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάζεται κυρίως με τους τεχνίτες διαφόρων κατασκευών και, αν χρειαστεί, με τον αρχιτέκτονα ή τον πολιτικό μηχανικό.