Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο - Fax: 
· 2310 99.8450,-8460,-8470,-8480
Email: 
info@geo.auth.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Περιβάλλον - Ενέργεια
Τμήμα: 
Τμήμα Γεωλογίας