Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Θεολογικά Επαγγέλματα

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι επαγγελματίες αυτής της κατηγορίας δύναται να απασχοληθούν στο χώρο είτε της εκπαίδευσης, είτε της Εκκλησίας. Σε γενικές γραμμές, οι προοπτικές εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής αποκατάστασης δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, γεγονός που οφείλεται αφενός σε θέματα που άπτονται της δομής και της λειτουργίας της ελληνικής Εκκλησίας και αφετέρου στην επικείμενη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Η αγάπη και η πίστη στο Θεό, η ευσέβεια και η αλληλεγγύη απέναντι στην ανθρώπινη φύση, η γνώση των θρησκευτικών δογμάτων και πρωτίστως του Χριστιανισμού, η ταπεινότητα και το ήθος αποτελούν ορισμένα αναγκαία και απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διακρίνουν όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Επιπρόσθετα, η σχέση που εμφανίζουν τα επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας με τη θρησκεία, σε συνδυασμό με την ανάγκη διάδοσης των Χριστιανικών Αρχών σε μεταγενέστερες γενιές, έχουν καταδείξει την ύπαρξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων ως καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματική άσκηση της εργασίας.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα:
Ο θεολόγος, ο ιερέας και ο ιεροψάλτης συνιστούν τα πιο χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Η θεωρητική εκπαίδευση των συγκεκριμένων επαγγελματιών μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε Εκκλησιαστικές Σχολές, όσο και σε συναφή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:

 • Αγάπη για το εκπαιδευτικό έργο και τους νέους

 • Υπομονή, ήθος, κατανόηση και ευσυνειδησία

 • Αίσθημα δικαιοσύνης, αντικειμενικότητα και αμεροληψία

 • Διδακτικές και γλωσσικές ικανότητες

 • Ικανότητα μετάδοσης γνώσεων

 • Ευγένεια, ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας

 • Ανιδιοτέλεια, κριτική σκέψη, σεβασμός προς τα θεία, την παράδοση και τους συνανθρώπους

 • Ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τις ανησυχίες των μαθητών

 • Πίστη, ευσέβεια και αγάπη για το Θεό και τον συνάνθρωπο

 • Εγκαρδιότητα, συναισθηματική ωριμότητα, ήθος, ευσυνειδησία, ευαισθησία, κοινωνική επιδεξιότητα

 • Δυναμισμός, συνέπεια και ηρεμία

 • Πίστη και αφοσίωση στη θρησκεία

 • Ήθος, ευσέβεια και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

 • Εγκράτεια, φιλευσπλαχνία

 • Φιλανθρωπία και ταπεινότητα

 • Υπομονή και επιμονή

 • Υψηλό αίσθημα προσφοράς και πρωτοβουλίας

 • Απόλυτη εχεμύθεια για όσα εμπιστεύονται οι άνθρωποι με την εξομολόγηση

 • Ηρεμία ψυχής