Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, σε συνδυασμό με το άγχος και την ψυχική καταπόνηση που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, έχουν οδηγήσει σε μία αυξητική τάση όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων με ψυχολογικές διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη). Επιπλέον, η πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία και ο ρατσισμός είναι κοινωνικά φαινόμενα με ανθρωπιστικό περιεχόμενο, τα οποία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης, καθώς καθορίζουν τις ισορροπίες μιας εθνικής οντότητας. Η αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών και των καταστάσεων που προκύπτουν από την συνύπαρξη ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων απαιτούν την συμβολή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η δράση του οποίου έγκειται στην ψυχολογική στήριξη και θεραπεία. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επαγγελματίες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να διακρίνονται από αγάπη για τον συνάνθρωπο, ενδιαφέρον για την ανθρώπινη φύση και συμπεριφορά, ευαισθησία, υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας όσον αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και φυσικά εμπειρική κατάρτιση.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός και ο σχολικός σύμβουλος αποτελούν τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Μάλιστα, η διεύρυνση των λειτουργιών που επιτελεί ένα κράτος προνοίας έχει βελτιώσει καθοριστικά τις ευκαιρίες απασχόλησης των συγκεκριμένων επαγγελματιών.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Αληθινός σεβασμός και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τις ανάγκες και ιδιομορφίες του
 • Αντικειμενικότητα
 • Επιστημονική αναζήτηση και μελέτη του ανθρώπινου νου και συμπεριφοράς
 • Υπομονή
 • Υπευθυνότητα
 • Τήρηση του απορρήτου
 • Ακεραιότητα
 • Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευσυνειδησία
 • Ενσυναίσθηση
 • Αντικειμενικότητα και αμεροληψία
 • Κατανόηση της διαφορετικότητας
 • Πραότητα και διακριτικότητα
 • Ενδιαφέρον για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
 • Ενεργητική ακοή