Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ο γραπτός λόγος κατέχει εξέχουσα θέση στη διαδικασία μετάδοσης και ανατροφοδότησης πληροφοριών, καθώς και στην ψυχαγωγία του αναγνωστικού κοινού. Ο χειρισμός του γραπτού λόγου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των συγγραφέων, των σεναριογράφων, καθώς και της πλειονότητας των επαγγελματιών που απασχολούνται στον τομέα της ειδησεογραφίας. Βέβαια, η αποτελεσματική αποτύπωση της σκέψης και του προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο είναι μια διαδικασία που απαιτεί άριστη γλωσσική ικανότητα, κριτική σκέψη, επινοητικότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, ιδιαίτερο δυναμισμό, καθώς και δημιουργικό πνεύμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με τη γνώση ξένων γλωσσών που είναι κυρίως απόρροια της παγκοσμιοποίησης της πληροφορίας είναι απαραίτητα, προκειμένου να επιτευχθεί μέσω του γραπτού λόγου η επικοινωνία του επαγγελματία με το κοινό του είτε σε επίπεδο ενημέρωσης, είτε σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Οι προοπτικές εξέλιξης αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, αφενός λόγω της ανάγκης για συνεχή και άμεση ενημέρωση και αφετέρου λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης της επικοινωνίας.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο δημοσιογράφος, ο κειμενογράφος, ο συντάκτης και ο σεναριογράφος συνιστούν ορισμένα από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Εγρήγορση, κριτική σκέψη, διορατικότητα, επιθυμία για αναζήτηση, ευελιξία, γνώσεις και πνευματική καλλιέργεια
 • Ευελιξία, μαχητικότητα, τόλμη και ευαισθησία σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού
 • Ετοιμότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών, ευσυνειδησία κι εργατικότητα
 • Γλωσσική ικανότητα
 • Αντικειμενικότητα και αμεροληψία στην ενημέρωση
 • Επιμονή, ευγένεια, περιέργεια, υπευθυνότητα, σωματική και ψυχολογική αντοχή.
 • Σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας και του προφορικού ή γραπτού λόγου 
 • Ικανότητα επικοινωνίας σε άλλες γλώσσες, μνήμη, παραγωγή ιδεών, συνδυαστική ικανότητα γεγονότων-καταστάσεων
 • Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Κριτική σκέψη, καλή αντίληψη και πλούσιο ταλέντο
 • Ευρύτητα γνώσεων
 • Ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης
 • Δεκτικότητα σε νέα ερεθίσματα
 • Καλή μνήμη και αυτοσυγκέντρωση
 • Ηρεμία, αυτοσυγκέντρωση και υπομονή
 • Συγγραφικό ταλέντο