Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Από την εμφάνιση και την εξάπλωση του ανθρώπινου είδους έχει καταστεί απαραίτητη η ύπαρξη ειδικών επαγγελματιών, βασικό αντικείμενο των οποίων είναι η αποκατάσταση της σωματικής και της ψυχικής υγείας του προσώπου. Η δημιουργία και η ανάπτυξη  πολλών ειδικοτήτων-επαγγελμάτων υγείας είναι αποτέλεσμα κυρίως της πολυπλοκότητας και της διαφορετικότητας που επιδεικνύει ο ανθρώπινος οργανισμός. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα που επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα της υγείας θα πρέπει, πέραν των απαραίτητων ακαδημαϊκών γνώσεων που προέρχονται από διάφορα επιστημονικά πεδία (π.χ. χημεία, βιολογία), να διακατέχονται πρωτίστως από αισθήματα αγάπης και φροντίδας απέναντι στο συνάνθρωπο, να διαθέτουν ψυχραιμία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν άμεσα τις σωστές αποφάσεις, να έχουν την ικανότητα ορθής αντίληψης του προβλήματος και παραγωγής ιδεών που αποσκοπούν στην πλήρη αντιμετώπισή του και να παρουσιάζουν δεξιότητες όσον αφορά στο χειρισμό διαφόρων ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων. Η εξοικείωσή τους με την ανθρώπινη φύση και τη σύσταση ενός ζωντανού οργανισμού απαιτεί –στην πλειονότητα των περιπτώσεων– την πολύχρονη θεωρητική και πρακτική τους εκπαίδευση, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει εν μέρει τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο παθολόγος, ο ιατροδικαστής, ο διαιτολόγος και ο οδοντίατρος είναι ορισμένα ενδεικτικά επαγγέλματα που συνδέονται με τις επιστήμες της υγείας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία εντάσσονται επαγγέλματα που αποσκοπούν στην παροχή φροντίδας και βοήθειας όχι μόνο σε ανθρώπους, αλλά και σε ζώα (κτηνίατρος).

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Επίγνωση της σημαντικότητας του έργου
 • Ευαισθησία, επινοητικότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια και δυναμισμός
 • Κοινωνική ευαισθησία
 • Κατανόηση, ευαισθησία, εγκαρδιότητα, ακρίβεια και οργανωτικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συμβουλευτικής
 • Υπομονή και κατανόηση και ικανότητα πειθούς για την αναγκαιότητα των συμβουλών στις αλλαγές των διατροφικών συνηθειών των ασθενών
 • Ικανότητα συνεργασίας με άλλους ειδικούς
 • Ενδιαφέρον για διαρκή ενημέρωση πάνω στα δεδομένα της επιστήμης του
 • Παρατηρητικότητα
 • Μεγάλη προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Υπομονή, ψυχραιμία, φυσική αντοχή και ψυχικά αποθέματα

Σχετικά επαγγέλματα