Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός:

 • Μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης
 • Ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων του χώρου και προσδιορίζει σημεία πάνω στη γη
 • Αποτυπώνει εκτάσεις και κατασκευάζει χάρτες
 • Μελετά συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά έργα, καθώς και ορισμένα είδη δομικών έργων
 • Ασχολείται με την οριζόντια αναπαράσταση της εδαφικής έκτασης με όλα όσα υπάρχουν πάνω σ' αυτήν (επιπεδομετρία) και με την αποτύπωση λόφων, βουνών και κάθε εδαφικής ανωμαλίας (χωροστάθμιση ή ορεογραφία)
 • Συνεργάζεται άμεσα με τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό, για να μπορέσουν να προβούν στη μελέτη των τεχνικών τους έργων και τον τεχνικό τοπογραφικών εφαρμογών, αλλά ο ίδιος έχει την τελική ευθύνη του έργου.

Η δουλειά του, γενικά, προηγείται της οδοποιίας και των έργων υποδομής, της πολεοδομίας, της χάραξης οικοπέδων και αποτελεί προϋπόθεση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Εξοπλισμός και Μέσα: Χρησιμοποιεί όργανα ακριβείας, όπως ταχύμετρο, χωροβάτη, θεοδόλιχο, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και δεδομένα από GPS (σύστημα εντοπισμού θέσης στο χώρο από σύστημα δορυφόρων).

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο πτυχιούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, για να ασκήσει το επάγγελμα μετά την αποφοίτησή του, χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία αποκτά δίνοντας εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός σπουδάζει στα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού απαιτείται:

 • Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
 • Καλή όραση
 • Υπομονή και αντοχή στην ορθοστασία, γιατί εργάζεται πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους και κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες
 • Ικανότητα συγκέντρωσης, ακρίβεια στις μετρήσεις
 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου, των μορφών και των σχημάτων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μηχανικούς, τεχνικούς και συνεργεία.

Γενικά, άτομα με κλίση στη σχεδίαση, τη χαρτογράφηση και την απεικόνιση χώρων, βρίσκουν αρκετά ενδιαφέρον το επάγγελμα του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί στις ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, στις τεχνικές υπηρεσίες νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων, στην τοπογραφική υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σε τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρείες και κτηματικές επιχειρήσεις, ως ελεύθερος επαγγελματίας σε τεχνικό γραφείο και, ακόμη, ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

Εργασιακό Περιβάλλον και Συνθήκες: Ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός εργάζεται στην ύπαιθρο και αρκετά συχνά σε δύσβατες περιοχές. Οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από το είδος του έργου, την τοποθεσία και τις καιρικές συνθήκες. Η λήψη των στοιχείων είναι πολλές φορές κοπιαστική και μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος του συνολικού χρόνου μιας μελέτης. Για την εργασία αυτή ο Τοπογράφος χρειάζεται συνεργείο ατόμων εξειδικευμένων στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου, καθώς και στην επεξεργασία τους στο γραφείο. Στον τελικό σχεδιασμό του τοπογραφικού έργου τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται σε κλίμακα. Η εργασία αυτή γίνεται στο γραφείο, είτε με τις γνωστές μέχρι σήμερα μεθόδους σχεδίασης στο σχεδιαστήριο, είτε με τη χρήση λογισμικού.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών.