Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Marketing

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πληροφόρηση των καταναλωτών, η διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η αύξηση των πωλήσεων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ασχολείται δηλ. με τον προγραμματισμό του μάρκετινγκ, τη διαφημιστική εκστρατεία και συμμετέχει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων της επιχείρησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου αλλά με πολύ έντονο ρυθμό. Το ωράριό του είναι ακανόνιστο και συχνά παρατείνεται όταν υπάρχει φόρτος εργασίας. Μετακινείται για να επισκεφτεί τους πελάτες του, αλλά και για να βρεθεί στο χώρο όπου υλοποιείται το διαφημιστικό πρόγραμμα. Για να ολοκληρωθεί η εργασία του χρειάζεται τη συνεργασία και άλλων επαγγελματιών, όπως σεναριογράφου, ζωγράφου, μακετίστα, κινηματογραφιστή, εκφωνητή, κ.ά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο διαφημιστής πρέπει να διαθέτει επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι πρωτότυπες ιδέες και η ικανότητα να πείθει είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις σε θέματα διαφήμισης, δημοσιογραφίας, τυπογραφίας, φωτογραφίας κ.λπ. Στοιχεία που επηρεάζουν καθοριστικά την επαγγελματική του επιτυχία είναι η ικανότητα να αναλύει τις τάσεις που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά και η δυνατότητά του να παρουσιάζει στον πελάτη αποτελεσματικές προτάσεις.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Διοίκησης και Οικονομίας των ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Κρήτης (Ιεράπετρα), Λαμίας (Άμφισσα) και Πάτρας (Αμαλιάδα). Τα τμήματα, ανήκουν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (πρόσβαση από θεωρητική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα θεωρητικές σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση και πτυχιακή εργασία). Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 4 και μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ.
Στο ΑΤΕΙ Αθηνών στo Πρόγραμμα σπουδών τα μαθήματα διακρίνονται σε: α) Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ), β) Γενικής Υποδομής, γ) Ειδικής Υποδομής, (δ) Ειδικότητας καθώς και μαθήματα νέων γνωστικών αντικειμένων που ενσωματώνουν της σύγχρονη τεχνολογία (π.χ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, Εφαρμογές Διαφήμισης με Η/Υ, Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ).
Στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τo Πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε: α) Μαθήματα γενικής υποδομής, θετικών, θεωρητικών επιστημών και εισαγωγικά: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εισαγωγή στους Η/Υ, Εισαγωγή στη Θεωρία των Συστημάτων, Μακροοικονομική Ανάλυση, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Προγραμματισμός Η/Υ, Αγγλικά, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Δεδομένων, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Διεθνές Management, Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Εξειδικευμένα Θέματα Δικαίου στο Μάρκετινγκ, Σύγχρονη Τεχνολογία στο Μάρκετινγκ, Οικονομοτεχνικές Μελέτες. β) Μαθήματα ειδικής υποδομής, που αποτελούν τη βάση της επιστήμης του Μάρκετινγκ: Eισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στη Στατιστική, Μίγμα Μάρκετινγκ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Αρχές Διαφήμισης, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Έρευνα Μάρκετινγκ, Εξειδικευμένα Πακέτα Στατιστικής, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Πολιτική Διαφήμιση. γ) Μαθήματα ειδικότητας, που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος: Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτική Πολιτική, Διαφημιστικά Μέσα, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ, Τεχνική Πωλητή, Διεθνές Μάρκετινγκ, Αμοιβαία Κεφάλαια, Σχεδιασμός και προγραμματισμός Μάρκετινγκ, Πολιτικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου, Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση, Έλεγχος Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης, Μάρκετινγκ Ασφαλιστικών Προϊόντων, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ, Δημιουργικό της Διαφήμισης, Τραπεζικό Μάρκετινγκ, Ανάλυση Δεδομένων.
Στο ΑΤΕΙ Κρήτης (Ιεράπετρα) στo Πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν 3 τομείς: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ -Τουριστικό Μάρκετινγκ - Αγροτικό Μάρκετινγκ.
Στο ΑΤΕΙ Λαμίας (Άμφισσα) το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει: (ι) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) θετικών και θεωρητικών επιστημών, τα οποία αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, (ιι)
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), τα οποία αποτελούν τη βάση της Επιστήμης της
Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), (ιιι) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), τα οποία συνιστούν
τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος, και (ιν) Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας,
Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ-Επιχειρηματικότητα
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης του ΑΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα)
καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή των
Νέων Τεχνολογιών. Στο Τμήμα διακρίνονται τρεις τομείς: Διοίκησης και Οικονομίας - Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας - Νέων Τεχνολογιών και Διαδικτύου.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΤΕΙ μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Εμπορίας και Διαφήμισης των ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί νομικά από το Π.Δ. 78, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 36 Α' στις 7-2-1989.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων, ενώ οι διαφημιστικές εταιρείες αποτελούν τον κύριο χώρο απασχόλησής τους. Μπορούν, επίσης, να εργαστούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε τράπεζες και εξαγωγικούς οργανισμούς, βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, μεγάλα καταστήματα κ.λ.π. και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας εξελισσόμενοι, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως καθορίζονται από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα και να δραστηριοποιηθούν σε διεθνείς συνεργασίες, συμμετέχοντας ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα εργασίας. Τέλος, μπορούν να διοριστούν στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού φοιτήσουν στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε σαν στελέχη μονάδων, είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. Οι προοπτικές απασχόλησης παρουσιάζονται θετικές, λόγω της ανάπτυξης των ΜΜΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, Ταχ. Θυρίδα 141, 57400 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 31 791100, 791111, 791129, Fax: +30 2310 799152, web site: http://www.teithe.gr
 • ΑΤΕΙ Αθήνας: Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας, 12210 Αιγάλεω, τηλ.: +30 210 5907895, 5314878, 5385200, web site: http://www.teiath.gr/
 • ΑΤΕΙ Κρήτης (Ιεράπετρα): Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, Κ. Παλαμά & Ι. Κακριδή,Ιεράπετρα, 72200, Κρήτη Τηλέφωνο: +30 28420 89480, Φαξ: +30 28420 89797, web site:http://www.emark.teicrete.gr/emark/Επικοινωνία/tabid/71/Default.aspx
 • ΑΤΕΙ Λαμίας (Άμφισσα): Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, 3ο Χλμ Παλ. Εθν .Οδός Λαμίας - Αθήνας, T.K. 35100 Άμφισσα, τηλ:+30 22310-60163, +30 22310-60119, web site: http://www.teilam.gr/
 • ΑΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα): Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 Πάτρα, τηλ: +30 26220 38415-6, φαξ: +30 26220 38418, web site: http://www.teipat.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Σίνδος, τηλ. 2310 791480-1, 2310 795505-6, fax: 2310 791482, e-mail: career@admin.teithe.gr, web site: www.career.teithe.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Αγ.Σπυρίδωνος & Μήλου 1, 12210 Αιγάλεω, Αττικής, τηλ.: +30 210 5385180-81, fax: +30 210 5385180, e-mail: career@teiath.gr, web site: http://www.career.teiath.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης AΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο): Σταυρωμένος, Τ.Θ. 140 T.K. 711 10, Τηλ. (2810) 379335-7, Fax: (2810) 319281, email: career@career.teicrete.gr, web site: http://www.career.teicrete.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Λαμίας - Παράρτημα Άμφισσας, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αθ. Γκελεστάθη 13, 33100 Άμφισσα, τηλ: +30 22650 72268, fax: +30 22650 72504, email: teiamf@teilam.gr, web site: http://career.teilam.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας: Θεοτοκοπούλου 5, 26334 Κουκούλι, Πάτρα Τηλέφωνο και Fax: 2610 643060, Email: career@teipat.gr, web site: http://www.teipat.gr/ypiresies/grafeio_diasindesis.php
 • ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, τηλ.:+30 210 3230073,+30 210 3236544, +30 210 3221255, Fax:+30 210 3311338, E-mail:olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/
Κατηγορία επαγγέλματος: