Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οδηγός ΤΑΞΙ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο οδηγός ταξί ασχολείται με τη μεταφορά των πελατών του στις περιοχές που θέλουν, κυρίως μέσα στις πόλεις, επιδεικνύοντας τη σωστή συμπεριφορά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία του ταξί σαν επιχείρηση, διατηρώντας το σε καλή κατάσταση, τόσο στη μηχανή όσο και στο εσωτερικό του. Πρέπει να γνωρίζει καλά τις διάφορες περιοχές και τους δρόμους, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πελάτες του γρήγορα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος ή υπερβολικές χρεώσεις. Πολλοί οδηγοί ταξί είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες (συνήθως κατά το ήμισυ), γεγονός που απαιτεί γνώσεις και ικανότητες σχετικές με την ορθολογική εκμετάλλευση του ταξί ως επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο οδηγός ταξί οδηγεί πολλές ώρες την ημέρα και τη νύχτα, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες (πυκνή κυκλοφορία, καυσαέρια). Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μη γίνονται ατυχήματα, ενώ όταν οδηγεί νύχτα θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός με τους πελάτες του και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, διότι μπορεί να πέσει θύμα ληστείας ή να κινδυνεύσει η σωματική του ακεραιότητα. Αρκετές φορές, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του, αναγκάζεται να μεταφέρει βαριά αντικείμενα ή να μετακινηθεί εκτός έδρας. Η διατήρηση του αυτοκινήτου σε άριστη κατάσταση, αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματα του οδηγού ταξί.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ενασχόληση με το επάγγελμα αυτό απαιτεί ευγένεια, υπομονή, προσοχή και συγκέντρωση στις ενέργειες που εκτελεί, ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις για την αντιμετώπιση δύσκολων και απαιτητικών πελατών και έντονη επιθυμία να οδηγεί διάφορα οχήματα. Παράλληλα δε, και η επιμελημένη εμφάνιση, η επιθυμία να μετακινείται συχνά και τα ταξίδια, η αντοχή να εργάζεται με ένταση, πίεση, νύχτα, σαββατοκύριακα και αργίες και η σωματική δύναμη για τη μεταφορά και τακτοποίηση των αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Οδηγός Ταξί και κατάρτιση στο επάγγελμα του οδηγού ταξί μπορεί να κάνει κάποιος στον Τομέα Τουρισμού & Μεταφορών των ΙΕΚ εποπτείας του ΟΕΕΚ, όπου η διάρκεια των σπουδών είναι δύο εξάμηνα, τα δε κριτήρια εισόδου στην κατάρτιση είναι το Απολυτήριο Λυκείου, η άδεια οδήγησης που να του δίνει τη δυνατότητα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. και το επαγγελματικό δίπλωμα. Για την πιστοποίηση της κατάρτισης οι απόφοιτοι δίνουν εξετάσεις στο υπουργείο Μεταφορών.
Εκπαίδευση στο επάγγελμα αυτό μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της μαθητείας και εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, με την προϋπόθεση όμως, ο ενδιαφερόμενος να έχει Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος. Για τη χορήγηση άδειας ταξί, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει Β’ κατηγορίας Επαγγελματική άδεια οδήγησης ΕΔΧ, να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα, να μην ασκεί κανένα άλλο επάγγελμα και να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών. Η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τα ταξί περιλαμβάνεται στο Νόμο 3109, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 38 τεύχος Α΄ στις 19/2/2003.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο οδηγός ταξί μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος ή να έχει δικό του ταξί. Σύμφωνα με το Ν. 31092003 (άρθρο 24) υπήρχε απαγόρευση στην κυκλοφορία νέων αδειών ταξί μέχρι 31/12/2005 η οποία με δελτίο τύπου επεκτάθηκε μέχρι 31/12/2008 λόγω υπερκορεσμού του επαγγέλματος (15.000 ταξί στην Αθήνα) και σημαντικής βελτίωσης των υπηρεσιών παροχής συγκοινωνιακού έργου από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Ωστόσο για να πάρει κάποιος την άδεια για δικό του ιδιόκτητο ταξί χρειάζεται ένα σοβαρό χρηματικό ποσό.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • ΟΕΕΚ, Αθήνα - Νέα Ιωνία, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34, Τμήμα Σπουδών: Τηλέφωνο: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085, 210-2709084, fax: 210-2719766, http://www.oeek.gr,
    e-mail:tm.spoudon@oeek.gr
  • Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
  • Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΟΑΕΔ, Πειραιώς 52, Αθήνα, τηλ.:210-5240419
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων: Πειραιώς 4, Αθήνα τηλ.: 210/ 5236904