Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μικροβιολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μικροβιολόγος ασχολείται με τον εντοπισμό και σαφή προσδιορισμό της σύνθεσης του πληθυσμού των μικροβίων, των μικροοργανισμών και ουσιών που υπάρχουν στο αίμα, τα ούρα και γενικότερα όλων των εκκρίσεων του ανθρώπινου οργανισμού. Για την εκτέλεση του έργου του απαιτείται η χρήση διαφόρων βιολογικών και χημικών υλικών, αντιδραστηρίων και σύγχρονων ηλεκτρονικών και ψηφιακών μηχανημάτων. Η ζήτηση του επαγγέλματος έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αφού αφ’ενός ο μεγάλος αριθμός των μικροβιολογικών εργαστηρίων και αφ’ ετέρου ο αυτοματισμός τους λειτούργησε αρνητικά για την ειδικότητα. Για την απόκτηση της ειδικότητας του Μικροβιολόγου, που σημειωτέον αποτελεί εργαστηριακή ειδικότητα, απαιτούνται 4 χρόνια σπουδών, 1 έτος στη Βιοχημεία, 1 έτος στην Αιματολογία και 2 στη Μικροβιολογία και την Ανοσιολογία. Ο Μικροβιολόγος μπορεί να εργαστεί στα μικροβιολογικά εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών ή ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του μικροβιολογικό εργαστήριο.