Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ψυχίατρος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
O Ψυχίατρος ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών νόσων και την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, ο ψυχίατρος αφού δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα, προσωπική επαφή και επικοινωνία με τον ασθενή του, διερευνά τον ψυχισμό του, εντοπίζει τα αίτια των διαταραχών που παρουσιάζει μέσω του διαλόγου και την χρησιμοποίηση ψυχομετρικών τεστ και προσπαθεί να τον βοηθήσει με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ή την εφαρμογή της αποτελεσματικότερης, κατά την κρίση του, ψυχοθεραπευτικής μεθόδου. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι αντιφάσεις της καθημερινότητας, οι συγκρούσεις των κοινωνικών ρόλων, τα προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή κ.λ.π, αποτελούν ισχυρούς παράγοντες που επηρεάζουν και διαταράσσουν την ψυχική υγεία των ανθρώπων, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο έργο και το ρόλο του ψυχιάτρου στη σημερινή προβληματική κοινωνία. Για την απόκτηση της ειδικότητας, απαιτούνται 4 χρόνια σπουδών, από τα οποία 1 χρόνος στην Κλινική Νευρολογία, τη Νευροφυσιολογία, τη Νευροακτινολογία και τη Νευροχειρουργική, ενώ τα υπόλοιπα 3 χρόνια στην πρακτική άσκηση Κλινικής Ψυχιατρικής και Ψυχιατρικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου, Μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής και στο Ιατροπαιδαγωγικό και Παιδοψυχιατρικό Τμήμα. Μπορεί να εργαστεί σε δημόσια ψυχιατρεία ή σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του ιατρείο.