Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συχνές Ερωτήσεις
1. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αναγνωρίσω το Βασικό πτυχίο μου /το Μεταπτυχιακό μου / το Διδακτορικό μου;

          Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλου της αλλοδαπής,
α.       από το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ, Αγ. Κων/νου 54, Πλατεία Καραϊσκάκη (ΣΤΑΣΗ METΡO: ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ). 
β.       Από την ιστοσελίδα του οργανισμού μας www.doatap.gr(ΔιαδικασίαΑναγνώρισης,Δικαιολογητικά.....)
γ.       τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106,110.

 

2. Σπούδασα ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο ---- και μετά πήρα μεταγγραφή στο 2ο έτος στο πανεπιστήμιο ----.Χρειάζομαι  δικαιολογητικά και από τα δύο πανεπιστήμια;

Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε Ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι ο Ν.3328/2005 για την διαδικασία  αναγνώρισης προβλέπει ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο. 

 

3. Σε πόσο καιρό θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005 η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

 

4. Θα ειδοποιηθώ όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση και θα μου την στείλετε στην διεύθυνση μου;

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου του από την υπηρεσία μας με sms ή e-mail. Η ολκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται στην On-line πορεία της ιστοσελίδας μας με το χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Ωστόσο, οι Πράξεις Αναγνώρισης και οι Βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας δεν αποστέλλονται. Παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του από το τμήμα Παραλαβής του ΔΟΑΤΑΠ.

 

5. Δεν μπορώ να παραλάβω ο ίδιος την πράξη αναγνώρισης μου. Μπορεί να την παραλάβει κάποιος άλλος για μένα και με ποιο τρόπο;

Παραλαβή της πράξης αναγνώρισης (ή άλλου σχετικού εγγράφου) πραγματοποιείται από άλλον με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

 

6. Χρειάζομαι την αντιστοιχία βαθμού του πτυχίου μου. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον έχει εκδοθεί Πράξη Αναγνώρισης για Ισοτιμία και Αντιστοιχία προς ελληνικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, η αντιστοιχία βαθμού, αν δεν αναφέρεται στην ίδια την Πράξη, εκδίδεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

 

7. Έχω κάνει αίτηση για αντιστοιχία βαθμού  / για επανέκδοση στο ορθό. Σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμο ; Θα ενημερωθώ από την υπηρεσία;

Η έκδοση αντιστοιχίας βαθμού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών εφόσον αποσταλεί η βαθμολογία των συμπληρωματικών μαθημάτων από το ελληνικό Α.Ε.Ι . Η επανέκδοση στο ορθό Πράξης Αναγνώρισης  πραγματοποιείται σε διάστημα 10-15 ημερών.

 

8. Πώς μπορώ να δω την πορεία της αίτησης μου στο site σας;

Ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης παρέχεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας μέσω της On-line Πορείας. Αρκεί γι’ αυτό η χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου του ατομικού φακέλου του ενδιαφερόμενου καθώς και του αριθμού της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του που έχει δηλωθεί στην αρχική του αίτηση.


9. Έχω στείλει ένα  fax  στην υπηρεσία σας σχετικά με το θέμα------. Πώς θα μαθω αν το λάβατε;

Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται από :

Α)το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και 
Β) τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106, 110 ή στο 2105233312

 

10. Βλέπω στο  site ότι υπάρχει εκκρεμότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Η ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης μπορεί να γίνει από:

Α)το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και 

Β) τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106,110 ή στο

2105233312 

Επιπλέον για θέματα που αφορούν εκκρεμότητα είναι δυνατή και η απευθείας επικοινωνία με τους Ειδ. Εισηγητές, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί :
α.       κάθε Τετάρτη, ημέρα υποδοχής κοινού,  στο κτίριο του Οργανισμού , Αγ. Κωνσταντίνου 54.
β.       τηλεφωνικά (βλέπε Αρχική/Επικοινωνία) 
γ.       με e-mail (βλέπε Αρχική/Επικοινωνία)

 

11. Έχουν  έρθει τα δικαιολογητικά από το πανεπιστήμιο απευθείας από την αλλοδαπή ; Πως θα το πληροφορηθώ; Μπορώ να κάνω την αίτηση  προτού φτάσουν  τα δικαιολογητικά;

Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται από :
α)       το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και 
β)       τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106,110 ή στο
2105233312

Αίτηση για την αναγνώριση τίτλου μπορεί να κατατεθεί και πριν από την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών από τον Οργανισμό μας.

 

12. Μπορώ να επικοινωνήσω με τον εισηγητή μέσω mail;

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τους ειδ. εισηγητές μέσω e-mail. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις σχετικές διευθύνσεις από την ιστοσελίδα μας www.doatap.gr (link:Αρχική/Επικοινωνία).

 

13. Έχω πάρει  απορριπτική απόφαση από το ΔΟΑΤΑΠ/ ΔΙΚΑΤΣΑ. Μπορώ να κάνω αίτηση επανεξέτασης;

Αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως.

 

14. Ποιά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα στην__(χώρα)_στον τομέα της__(κλάδος)_ ;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, τις Σχολές και τα Τμήματά τους  στο link του site μας :Ιδρύματα Αλλοδαπής-Αναγνωρισμένα.

 

15. Αναγνωρίζεται το πτυχίο μου που έκανα στο παράρτημα---- στην Ελλάδα, του πανεπιστημίου------του εξωτερικού;

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3328/2005, αρ.4, παρ.β, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πτυχία που προέρχονται από σπουδές ή μέρος σπουδών που έχει πραγματοποιηθεί σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι : "Η σύσταση ανώτατων σχολών από Ιδιώτες απαγορεύεται".

 

16. Αναγνωρίζεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα/ βασικό πτυχίο ----- στο πανεπιστήμιο ----- που έγινε εξ αποστάσεως;

Η αναγνώριση πτυχίων που προέρχονται από εξ’ αποστάσεως προγράμματα σπουδών προβλέπεται απ’ τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005, (άρθρο 4, παρ 1.β) , υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις.(βλέπε Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.-Νόμος  3328/2005).


17. Εάν κάνω ένα μεταπτυχιακό μέσω του Ανοικτού πανεπιστημίου, μπορώ να ζητήσω συνεκτίμηση  του με το Bachelor που έχω κατόπιν 3ετούς φοίτησης με κανονική παρακολούθηση;

Σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ  δεν προβλέπεται η δυνατότητα συνεκτίμησησης συμβατικού ΒΑ και μεταπτυχιακού από Ίδρυμα τύπου «Ανοικτού Πανεπιστημίου» επειδή προέρχονται από μη ομοειδή προγράμματα σπουδών.

 

18. Διάβασα στα δικαιολογητικά για την σφραγίδα Apostille. Τι είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα; Πού μπαίνει;

Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογραφόντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.

 

19. Έχω την αναλυτική βαθμολογία μου και την βεβαίωση του τόπου σπουδών σε κλειστό  φάκελο. Μπορώ να τα καταθέσω ο ίδιος;

Η κατάθεση διακαιολογητικών στον Οργανισμό μας που έχουν επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο απευθείας από το Ίδρυμα που πραγματοποίησε τις σπουδές του σε κλειστό και επίσημα σφραγισμένο φάκελο ειναι αποδεκτή.
Ωστόσο αν η αρμόδια εκτελεστική επιτροπή το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εκ νέου την απευθείας αποστολή τους από το αντίστοιχο Ίδρυμα.

 

20. Έχω τελειώσει Ιατρική / Οδοντιατρική στην Βουλγαρία/ Ρουμανία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;

Η επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αποδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή το Υπουργείο Υγείας.
Το ΔΟΑΤΑΠ αποδίδει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας για όλους τους εγγραφέντες στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πριν από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.


21. Συνεκτιμάται το μεταπτυχιακό που αποκτήθηκε  μέσω προγράμματος Σύμπραξης  ξένου πανεπιστημίου με ελληνικό ΑΤΕΙ ,με το Bachelor που έχω πάρει στην αλλοδαπή;

Η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου που αποκτήθηκε μέσω προγράμματος Σύμπραξης ξένου Πανεπιστημίου με ελληνικό ΑΤΕΙ με τίτλο BACHELOR που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή δεν είναι δυνατή επειδή οι σχετικοί τίτλοι προέρχονται από μη ομοειδή προγράμματα σπουδών.

 

22. Έχω σπουδάσει στην σχολή------του πανεπιστημίου ------.Με ποιά σχολή  στην Ελλάδα θα αντιστοιχηθεί αυτός ο τίτλος; Θα δώσω μαθήματα;

Η επιλογή του τμήματος ελληνικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ προς το οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να αποδοθεί αντιστοιχία οφείλει να γίνεται κατά βάσιν με γνώμονα την σύγκριση των μαθημάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα τμήματος της ημεδαπής.
Συνιστούμε η σύγκριση αυτή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο και πριν από την έναρξη των σπουδών του.
Ο καθορισμός μαθημάτων στα οποία ο ενδιαφερόμενος θα οφείλει να εξετασθεί προκειμένου να του αποδοθεί «Ισοτιμία και Αντιστοιχία»  καθώς και ο αριθμός τους κρίνεται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή κατά περίπτωση.


23. Το Ι.Β ( International Baccalaureate) είναι ισότιμο με το απολυτήριο Λυκείου;

Η κατάθεση του ΙΒ ως απολυτηρίου Λυκείου είναι αποδεκτή από τον Οργανισμό μας.


24. Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση γλωσσομάθειας για την αντίστοιχη γλώσσα;

Η βεβαίωση γλωσσομάθειας αποδίδεται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, του Υπουργείου Παιδείας.


(πηγή: ιστοσελίδα ΔΟΑΤΑΠ)

Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop