Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Έτοιμη η πρώτη προκήρυξη του 2019 - Τα προσόντα του διορισμού (λίστα)

Ολοκληρώθηκε από το ΑΣΕΠ η επεξεργασία της προκήρυξης που αφορά στην πρόσληψη 49 μονίμων υπαλλήλων για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα είναι η πρώτη που θα εκδοθεί για το 2019.

Με το νέο διαγωνισμό θα επιλεγεί προσωπικό 12 διαφορετικών ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Πληροφορικής (θέσεις)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (26 θέσεις)
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (4 θέσεις)
 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών (θέσεις)
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις)
 • ΠΕ Βιοχημικών (2 θέσεις)
 • ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών (1 θέση)
 • ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών (1 θέση)
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (θέση)
 • ΤΕ Πληροφορικής (1 θέση)
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – Δομικών Έργων (2 θέσεις)
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)

Σημειώστε:

(1) Δεκτά, για τους διοικητικούς, γίνονται 58 διαφορετικά πτυχία

(2) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι απαραίτητο προσόν για τις ειδικότητες των μηχανικών

(3) Οι νέες μόνιμες θέσεις κατανέμονται σε 30 περιοχές της χώρας. Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Διαβάστε τα προσόντα για τις ειδικότητες

ΤΕ Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Γνώση ξένης γλώσσας

ΤΕ Μηχανικών

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)

ΠΕ Μηχανικών (διάφορες ειδικεύσεις)

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)

Πηγή: Workenter

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop