Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Έρχονται 8 προκηρύξεις με μόνιμες θέσεις εργασίας

Τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όπως αυτές καταγράφονται σε σχετικό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής, δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Πρόκειται για 8 προκηρύξεις για τις οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Αναλυτικά:

• Προκήρυξη 3Κ/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο. Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Συμμετοχής από 27.5.2024-11.6.2024.

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μίας (31) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το

άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο.

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα ένα (131) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Υπουργείο Ανάπτυξης), στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Ανεξάρτητη Αρχή), στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (Υπουργείο Οικονομικών), στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς -Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Υπουργείο Δικαιοσύνης,) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης), στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και στο Υπουργείο Οικονομικών (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Αναμονή εγγράφων συμφωνίας από τους φορείς.

• Επεξεργασία σχεδίων Προκηρύξεων για την διαδικασία κατάταξης με σειρά Προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

• Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 50/4.11.2021, 31/27.09.2022 και 26/31.10.2023 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων των ετών 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

• Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης ΕΕΠ σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 50/4.11.2021, 31/27.09.2022 και  26/31.10.2023 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων των ετών 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

• Επεξεργασία ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ για ένταξη σε Προκήρυξη ΑΜΕΑ σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 50/4.11.2021, 31/27.09.2022 και 26/31.10.2023 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων των ετών 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

• Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για το ΕΑΠ (162 θέσεις) σύμφωνα με την υπ΄ αρ.31/27.09.2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων του έτους 2023.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop