Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

406 νέες θέσεις σε ΔΕΗ, υπουργεία, δήμους και φορείς (links)

Προσλήψεις για πλήθος επαγγελματικών ειδικοτήτων προσφέρουν συγκεκριμένες προκηρύξεις.

Εποπτευόμενοι φορείς υπουργείων, δομές, δήμοι και η ΔΕΗ έχουν σε ισχύ «ανοιχτούς» διαγωνισμούς (με προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων).

Μέσω των προκηρύξεων που παραθέτουμε προσλαμβάνονται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να κινηθούν έγκυρα, διότι ο χρόνος έκδοσης των δικαιολογητικών μπορεί να ανέλθει – για ορισμένα πιστοποιητικά – ακόμη και στις 5 ή 7 εργάσιμες ημέρες.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πηγή: Workenter

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop