Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αιτήσεις, τώρα, για 386 νέες προσλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη επιλογής προσωπικού βρίσκονται 17 δήμοι και φορείς όλης της χώρας.

Συνολικά, θα προσληφθούν 386 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικεύσεων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τα ενεργά links και δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις (σε παρένθεση η καταλητική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων): 

Πηγή: Workenter

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop