Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΑΣΕΠ: 1.369 μόνιμες θέσεις πριν το τέλος του έτους

To ΑΣΕΠ θα προκηρύξει 1.369 μόνιμες θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του έτους.

Οι διαγωνισμοί που θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του μήνα είναι οι εξής:

1.145 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων σε νοσοκομεία

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.145 μόνιμων υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Έχει καθοριστεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας για πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε ογδόντα (80). Σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr, η κατανομή των θέσεων για τις 1.145 μόνιμες θέσεις έχουν ως εξής: 782 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 308 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων παραϊατρικού προσωπικού, 40 άτομα ως πλήρωμα ασθενοφόρου και 15 άτομα στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). Η κατανομή των παραπάνω θέσεων θα αφορά τα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

Για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού θα ζητηθούν: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής για τους ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας. Για την κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.

51 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Για την κάλυψη των αναγκών του το υπουργείο Πολιτισμού έχει ζητήσει την πρόσληψη αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, φυλάκων και συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Αίτημα για 51 προσλήψεις μονίμων κατέθεσε στην Ανεξάρτητη Αρχή και το υπουργείο Πολιτισμού, για εργαζομένους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ στην κατηγορία ΥΕ κατανέμεται μία μόνο θέση.

80 μόνιμοι στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

93 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. ΠΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας. Η κατανομή ανά νομό είναι η παρακάτω:

ΕΥΒΟΙΑΣ        2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 2

ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα)              5

ΚΑΒΑΛΑΣ            2

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ     56

ΚΩ (ν. Κω)           2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ            5

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ        2

ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος)               4

ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος)            2

ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος)            2

ΠΕΛΛΑΣ               3

ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος)             1

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ       2

 

Πηγή: e-dimosio.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση