Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νέες προσλήψεις για 10 ειδικότητες στο υπουργείο Πολιτισμού

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με 10 προκηρύξεις σε Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) του υπουργείου Πολιτισμού, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέσα από τις νέες θέσεις εργασίας για 10 ειδικότητες, ζητείται εποχικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες ΑΣΕΠ που ζητούνται στο υπουργείο Πολιτισμού:

  • ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  • ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • ΤΕ Μηχανικοί
  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • ΔΕ Εργατοτεχνίτες
  • ΔΕ Σχεδιαστές
  • ΥΕ Εργάτες

Πατήστε πάνω στους ενεργούς συνδέσμους των προκηρύξεων ΑΣΕΠ και δείτε αναλυτικά προθεσμίες, ολόκληρους τους διαγωνισμούς:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop