Επαγγέλματα με Προοπτικές

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται 59 επαγγέλματα επαγγελματικών κατηγοριών που προβλέπεται να έχουν αυξημένη ζήτηση στο μέλλον. Πρόκειται για τομείς εργασίας που είτε έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν νέες ανάγκες είτε έχουν εξελιχθεί λόγω της τεχνολογίας. Τα επαγγέλματα αυτά δεν αφορούν μονάχα ένα πεδίο. Αντιθέτως, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα τομέων της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Οπότε, ενδιαφέρουν άτομα με ποικίλες κλίσεις, ενδιαφέροντα, ικανότητες.

Ο εντοπισμός των επαγγελματικών αυτών κατηγοριών και επαγγελμάτων έχουν βασιστεί σε μελέτες που αφορούν το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Έρευνες και Μελέτες για τα Επαγγέλματα με Προοπτικές


Επιλέξτε την επαγγελματική κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την κατηγορία και τα σχετικά επαγγέλματα με αυτή:

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob, για να ενημερωθείτε.

Accounting - Λογιστική (1 επαγγέλματα)
Περιβάλλον - Ενέργεια (18 επαγγέλματα)
Αερομεταφορές (1 επαγγέλματα)
Τεχνολογία Πληροφορικής (13 επαγγέλματα)
Γεωργία (1 επαγγέλματα)
Τεχνολογία Τροφίμων (1 επαγγέλματα)
Εκπαίδευση (1 επαγγέλματα)
Υγεία - Health Care (9 επαγγέλματα)
Επαγγέλματα Θάλασσας (2 επαγγέλματα)
Φαρμακευτική - Pharmaceuticals (3 επαγγέλματα)