Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τι δείχνουν τα στατιστικά στα ειδικά μαθήματα

Τα στατιστικά στοιχεία των ειδικών μαθημάτων έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα που μπορούμε να σχηματίσουμε για τις βάσεις. Αυτό που προκύπτει με μια πρώτη ματιά είναι ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τους περσινούς βαθμούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος», στο μάθημα των Αγγλικών οι επιδόσεις παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, αφού άριστα (18-20) έπιασαν μόνο 228 άτομα, δηλαδή 1,86% (πέρυσι ήταν 2,88%).  Κάτω από 10 έγραψε το 24,84% των διαγωνιζομένων. Γενικά, οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 15 έως 18. 

Αρκετά καλές επιδόσεις υπάρχουν στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, ενώ οι μαθητές του ΓΕΛ (νέο σύστημα) στην Αρμονία συγκέντρωσαν βαθμολογίες κάτω του 10 σε ποσοστό 32,28%.

Στα Ισπανικά σημειώθηκαν οι καλύτερες επιδόσεις (αρίστευσε το 33,63%). Στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων αρίστευσε το 18,07%, ενώ στα Γερμανικά το 16,15%.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop