Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πυροσβεστική - Υπόδειγμα ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής

Η είσοδος στην εφαρμογή καταχώρισης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνεται από σχετικό σύνδεσμο στην σελίδα www.fireservice.gr που θα τεθεί σε λειτουργία από 01/06/2016.

Όλα τα στοιχεία της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Η συμπλήρωση της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελείται από τρία βήματα.

Στο πρώτο Βήμα «Στοιχεία Υποψηφίου» η καταχώριση σε όλα τα πεδία είναι υποχρεωτική. Η επιλογή του Δήμου θα γίνεται από λίστα (εικόνα 1).

Σε περίπτωση που είστε κάτοικοι νησιών πλην Κρήτης, θα μπορείτε να επιλέξετε στο δεύτερο βήμα, την ΔΙ.Π.Υ.Ν. που θα μεταβείτε για να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά.

Στο δεύτερο Βήμα «Τρόπος Διαγωνισμού» επιλέγετε τα αντίστοιχα πεδία που σας αφορούν (εικόνα 2).

Στο τρίτο Βήμα «Έλεγχος & Υποβολή» μπορείτε να κάνετε μια προεπισκόπηση των καταχωρημένων στοιχείων και αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις επιλέγετε «Προηγούμενο», αλλιώς επιλέγετε «Υποβολή» για να καταθέσετε την αίτηση (εικόνες 3).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την Υποβολή δεν θα μπορείτε να διορθώσετε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

Κατά το τελευταίο στάδιο, έχοντας επιλέξει «Υποβολή», το σύστημα σας επιστρέφει το σχετικό μήνυμα Επιτυχούς Υποβολής της Αίτησή σας καθώς και οδηγίες για τη συνέχιση της διαδικασίας (εικόνα 4).

 

Δες επίσης

Πυροσβεστική - Διάγραμμα ροής βασικών ενεργειών ιδιωτών υποψηφίων

Προκήρυξη Πυροσβεστικού Σώματος

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop