Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προκήρυξη βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι έχουν προκηρυχθεί τα ακόλουθα βραβεία :
1. Βραβείο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη συγγραφή πρωτότυπης μελέτης με θέμα: «Ο πολιτιστικός και κοινωνικός ρόλος των ελληνικών τραπεζών. Ιστορία και προοπτικές». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα, με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), έως τις 30 Απριλίου 2014. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2014.

2. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα την συμβολή της Μακεδονίας στην οικονομική ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

3. Βραβείο του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καψάσκης», εις μνήμην Kωνσταντίνου Kαψάσκη, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην καλύτερη επιστημονική εργασία που δημοσιεύθηκε την τελευταία τριετία με θέμα «Το τραπεζικό σύστημα, η ελληνική οικονομία και η παρούσα οικονομική κρίση». Προθεσμία υποβολής των έργων, σε πέντε αντίτυπα ορίζεται η 30ή Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

4. Βραβείο Τραπέζης της Ελλάδος, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Προσδιοριστικοί παράγοντες της εθνικής αποταμίευσης κατά την περίοδο 1990-2010 και μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

5. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας από το 1990 έως σήμερα». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2014. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες για τους γενικούς όρους απονομής προκηρυγμένων βραβείων στον ιστότοπο www.academyofathens.gr Επίσης μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την αρμόδια Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210-366.4700, εσωτερικό 804.

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop