Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νεότερες οδηγίες προς τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Συμπληρωματικές οδηγίες για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και την αποφυγή λαθών, που ενδεχομένως να έχουν αρνητικά αποτελέσματα, για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό ιστότοπο ΟΠΣΥΔ.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπ/κοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ και να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι δεν είναι μηχανογραφικά εφικτή η καταχώριση οποιασδήποτε (μεμονωμένης) αλλαγής των πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου (π.χ. η καταχώριση της Δ/νσης Εκπ/σης χειρισμού φακέλου).

    Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι:
    1. στην περίπτωση τριτεκνίας/πολυτεκνίας χρειάζεται να συμπληρωθούν τα πεδία: «Δημοτική Ενότητα (Οικογενειακής Μερίδας)» και «Αριθμός Δημοτολογίου» [Τα εν λόγω πεδία είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο] και
    2. στην περίπτωση της αναπηρίας (ιδίου ή τέκνου) χρειάζεται να συμπληρωθούν είτε τα πεδία που αφορούν στα σχετικά δικαιολογητικά ΚΕΠΑ («Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» & «Αριθμός Επιτροπής») είτε το πεδίο «Περιγραφή Άλλων Δικαιολογητικών» που αφορά στην καταγραφή των λοιπών υγειονομικών επιτροπών που γίνονται δεκτά αποκλειστικά και μόνο για τις διαδικασίες προσλήψεων σε δομές Ειδικής Αγωγής. [Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πεδία δεν είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο, αλλά αποτελούν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση].
  2. Επισημαίνεται ότι δεν θα εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κανένα αίτημα αλλαγής στοιχείων από υποψηφίους (είτε νέους είτε παλιούς που δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή εκπ/κού από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά) των οποίων τα στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ δεν έχουν επικαιροποιηθεί/επικυρωθεί.
    Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν -μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ- να παρουσιαστούν ΑΜΕΣΑ σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπ/σης (την οποία ορίζουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ) προσκομίζοντας, πέραν της ταυτότητάς τους (για ταυτοπροσωπία), το πτυχίο και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να συμπληρωθούν ή/και επικυρωθούν όλα τα στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού τους φακέλου.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop