Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εργαστήρια συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από τον ΟΑΕΔ

Την πρόθεση να υλοποιήσει εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων στον νοµό Αττικής ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, θέτοντας ως στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους.

Μέσω του εργαστηρίου, θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (συµβουλευτική επαγγελµατικού προσανατολισµού, συµβουλευτική των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συµβουλευτική ανάληψης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών).

Επισηµαίνεται, ότι µετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής. Το εργαστήριο ενεργοποίησης για τον νοµό Αττικής απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και θα υλοποιηθεί την Τρίτη 31/5/2016, από τις 09:30 έως τις 14:30.

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στους εργασιακούς συµβούλους της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, που είναι εγγεγραµµένοι.

∆ιευκρινίζεται, ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

Πηγή: e-dimosio.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop