Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους

Νέο πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης αναμένεται να προκηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα αφορά 26.000 ανέργους 29-64 ετών σε όλη την επικράτεια και θα είναι για εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι μηνιαίες αποδοχές θα είναι 916 ευρώ.

Στο εξάμηνο της εγγυημένης απασχόλησης-εκπαίδευσής του ο άνεργος θα λαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική άσκηση.

Επίσης, θα παρέχεται πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων ανά ειδικότητα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης, με σκοπό να βοηθηθούν οι άνεργοι στην επιλογή του προγράμματος κατάρτισης με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους.

Πηγή: briefingnews.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop