Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιστορία Γενικής Παιδείας: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 ΘΕΜΑ Α1

α) Σχολικό βιβλίο σελ. 70-73: «Η Βουλγαρία ... και μυστική».

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 135-136: «Προκειμένου να … στρατηγό Σκόμπυ».

γ) Σχολικό Βιβλίο σελ. 154: «Το Μάϊο του 1949 … δικαιωμάτων».

Θα μπορούσε βέβαια να αναφερθεί «Μετά το 1945 … προσπάθειας».

 

ΘΕΜΑ Α2

α) Σωστό σελ. 13

β) Λάθος σελ. 32

γ) Σωστό σελ. 41

δ) Σωστό σελ. 96

ε) Λάθος σελ. 120

 

ΘΕΜΑ Β1

Σχολικό βιβλίο σελ. 60 «Τέσσερις ήταν … χώρας διεθνώς.» και «Εκσυγχρονισμός … πίστης της χώρας».

 

ΘΕΜΑ Β2

α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 86 «Ο εθνικισμός … Μεγάλου πολέμου».

Εξειδικεύοντας, θα μπορούσαν να αναφερθούν και οι πρόσθετοι λόγοι που αφορούσαν τη Γερμανία, «Η Γερμανία … πόλεμο».

β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 87-88 «Διαφορετικά προβλήματα … τρία χρόνια».

 

ΘΕΜΑ Γ1

α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 99 «Μία πειστική ... κλίμακα», σελ. 100 «Η άλλη πρόταση …. δόγματος».

Από το κείμενο Α ο μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη χρήση βίας ως βασικής μεθόδου επιβολής του φασισμού. Επιπλέον, από το κείμενο Β ο μαθητής μπορεί να αντλήσει στοιχεία που καταδεικνύουν ως βασική μέθοδο επιβολής των φασιστικών ιδεών την προπαγάνδα, η οποία ασκείται μέσω της εκπαίδευσης (σχολικής – πανεπιστημιακής) και αφορά τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια.

Β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 100 «Η άνοδος των φασιστών … αυταρχισμού».

 

ΘΕΜΑ Δ1

α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 158 «Η δικτατορία ... καθεστώτος».

Από το κείμενο Α ο μαθητής μπορούσε να αξιοποιήσει στοιχεία που αφορούν τον τρόπο άσκησης της εξουσίας και συγκεκριμένα την απαγόρευση της κυκλοφορίας μεγάλου αριθμού βιβλίων ποικίλου περιεχομένου.

Επιπλέον, από το κείμενο Β χρειαζόταν να κάνει αναφορά στη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας επισημαίνοντας τις εκτοπίσεις και τον εγκλεισμό σε φυλακές αντιφρονούντων, καθώς και την ενεργοποίηση του θεσμού των εκτάκτων στρατοδικείων καθ΄ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος.

β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 159 «Κορύφωση … υπέστησαν βασανισμούς».

Από το κείμενο Γ ο μαθητής μπορούσε να αντλήσει στοιχεία που αναφέρονται στην αντίσταση των φοιτητών της Νομικής Σχολής στην Αθήνα εναντίον του καθεστώτος.

Τέλος, έπρεπε να επισημάνει από το κείμενο Δ στοιχεία που αφορούσαν την αντίσταση των φοιτητών .από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop