Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πιλοτικό πρόγραμμα Mentoring για επιχειρήσεις

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), υλοποιεί τη Δράση «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος Mentoring», στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις», το οποίο υλοποιείται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος mentoring είναι η ανάπτυξη μιας συνεργατικής σχέσης εμπιστοσύνης, διάρκειας 9  μηνών, μέσα από την οποία ένας ή/και περισσότεροι καθοδηγούμενοι επιχειρηματίες/επαγγελματίες, υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται από έμπειρους Μέντορες. Ο στόχος είναι  να αναπτύξουν ή/και να βελτιώσουν γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και στάσεις ικανές να προάγουν και να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη με μετρήσιμη αποτελεσματικότητα και απόδοση (π.χ. την ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, τη βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, την αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, την αντιμετώπιση κρίσεων και  λήψη αποφάσεων κ.λπ.).

Η πιλοτική εφαρμογή του mentoring θα αφορά 48 επιχειρήσεις στην Αττική, οι οποίες θα προέρχονται από τους παρακάτω κλάδους: α) Οικοδομή β) Επισιτισμός γ) Επισκευές οχημάτων δ) Κομμώσεις ε) Αισθητική στ) Ταπητοκαθαριστήρια / Στεγνοκαθαριστήρια Οι υπηρεσίες Mentoring  θα παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση. Για την πρόσκληση για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις δείτε ΕΔΩ.

Η καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις συμμετοχής για επιχειρήσεις και για μέντορες είναι, μετά από παράταση η 30η Ιουνίου 2014.

Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος mentoring του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα διαρκέσει έως τις 30/06/2015. Περισσότερες Πληροφορίες: Ηλίας Θ. Γεωργόπουλος τηλ. 210 8837188.

 

Πηγή: diorismos.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop