Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Από ποια τμήματα δεν μπορείτε να κάνετε μετεγγραφή

Επειδή η επιλογή σχολής για πολλούς σημαίνει και τη δυνατότητα μετεγγραφής, σας παραθέτουμε τα Τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, στα οποία ΔΕΝ υπάρχει αντιστοιχία με κάποιο άλλο Τμήμα, δηλαδή δεν θα μπορέσει κάποιος να αιτηθεί μετεγγραφή, εφόσον εισαχθεί σε αυτό.

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ:

«Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

 «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 «Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).

 «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).

 «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 Εισαγωγική κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 «Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 «Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

 «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

 «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΙ:

 «Τμήμα Γραφιστικής» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Εσωτερικής αρχιτεκτονικής, διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Φωτογραφίας και οπτικοακουστικών» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Εμπορίας και διαφήμισης» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Εργοθεραπείας» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Ραδιολογίας και ακτινολογίας» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Οδοντικής τεχνολογίας» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Οπτικής και οπτομετρίας» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Δημόσιας υγείας και κοινοτικής υγείας» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Μηχανικών βιοϊατρικής τεχνολογίας τ.ε.» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Ναυπηγών μηχανικών τ.ε.» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας τ.ε.» - ΤΕΙ Αθήνας

«Τμήμα Διεθνούς εμπορίου (Καστοριά)» - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

«Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής» - ΤΕΙ Ηπείρου

«Τμήμα Εμπορίας και διαφήμισης» - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

«Τμήμα Μηχανολόγων οχημάτων τ.ε.» - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

«Τμήμα Τεχνολόγων περιβάλλοντος τ.ε.» - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α. τεχνολογιών φυσικού περιβάλλοντος τ.ε. β. συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς τ.ε.

«Τμήμα Τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων» - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

«Τμήμα Εμπορίας & διαφήμισης» - ΤΕΙ Κρήτης

«Τμήμα Μηχανικών μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής τ.ε. (Ρέθυμνο)» - ΤΕΙ Κρήτης

«Τμήμα Μηχανικών τεχνολογίας αεροσκαφών τ.ε.» - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

«Τμήμα Εμπορίας & διαφήμισης (Άμφισσα)» ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

«Τμήμα Μηχανικής βιοσυστημάτων» - ΤΕΙ Θεσσαλίας

«Τμήμα Αρχιτεκτονικής τοπίου (Δράμα)» - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

«Τμήμα Τεχνολογίας αλιείας - υδατοκαλλιεργειών» - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

«Τμήμα Μηχανολογίας και υδάτινων πόρων» - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

«Τμήμα Πληροφορικής και μέσων μαζικής ενημέρωσης (Πύργος)» - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

«Τμήμα Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων τ.ε.» - ΤΕΙ Πειραιά

«Τμήμα Σχεδιασμού και τεχνολογίας ένδυσης (Κιλκίς)» - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop