Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανογραφικά: Μέχρι πότε μπορεί να γίνει μερική ή ολική ανάκληση δήλωσης προτιμήσεων

Αν και έληξε η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, το υπουργείο Παιδείας ορίζει προθεσμία, εντός της οποίας οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μερική ή ολική ανάκληση των προτιμήσεών τους.

Ως προθεσμία ορίζεται η Τετάρτη 13/7/2016. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει με αίτηση-υπεύθυνη, την οποία συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, όπου και ζητούν ΜΟΝΟ τη διαγραφή κάποιες ή κάποιων από τις προτιμήσεις τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στη σειρά των προτιμήσεων ούτε να προστεθούν νέες προτιμήσεις.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν την αλλαγή αυτή πρέπει να υποβάλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Θα πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 13/7/2016 (ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) να αποσταλεί α) με ΦΑΞ στον αριθμό 210-3442098 αλλά και β) με ταχυμεταφορά (courier),στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Τμήμα Α’, Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180, γραφείο 0082.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Πηγή: alfavita.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop