Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Το MBA ένας από τους πιο περιζήτητους τίτλους σπουδών παγκοσμίως

Σε μια περίοδο, όπως η τρέχουσα, όπου οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι αυτό που θα εξασφαλίσει την είσοδο στην αγορά εργασίας. Εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσφοράς εργαζομένων, οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους, ζητώντας άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις. Το γεγονός αυτό έχει αναγάγει τις μεταπτυχιακές σπουδές σε απαραίτητο προσόν, με το MBA να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο περιζήτητων τίτλων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Graduate Management Admission Council, υπολογίζεται πως πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα διεθνώς αποκτούν κάθε χρόνο MBA. Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τις αιτήσεις υποψηφίων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εξασφάλιση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Σύμφωνα με στοιχεία του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society, οι μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, με το ποσοστό των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση σε εν λόγω προγράμματα να ανέρχεται σε 67%. Άλλοι τομείς μεταπτυχιακών σπουδών με ζήτηση είναι τα χρηματοοικονομικά, οι κοινωνικές επιστήμες και η ψυχολογία.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας για τους κατόχους τίτλου MBA τα τελευταία δύο χρόνια. Η ζήτηση για κατόχους MBA παρουσιάζει μεγάλη αύξηση όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως είναι η Μέση Ανατολή, η Ασία και η Λατινική Αμερική αλλά και στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Επιπλέον, οι κάτοχοι MBA είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι πως στις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, στις ΗΠΑ και στον Καναδά οι θέσεις εργασίας για τους κατόχους του εν λόγω τίτλου αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 22% για το 2011-2012 και κατά 14,5% περίπου για το 2012-2013.

Πίνακας 1. Ποσοστιαία αύξηση θέσεων εργασίας για κατόχους MBA

Περιοχή

Ποσοστιαία αύξηση θέσεων εργασίας

Για κατόχους MBA

Για κατόχους MBA στις χρημ/κές υπηρεσίες

2011-2012

2012-2013

2011-2012

2012-2013

Αφρική & Μέση Ανατολή

21

23

23

19

Ασία Ειρηνικός

15

26

7

15

Ανατολική Ευρώπη

7

4

21

8

Λατινική Αμερική

14

9

22

21

ΗΠΑ και Καναδάς

16

2

22

9

Δυτική Ευρώπη

5

2

3

9

Παγκόσμια

-

-

18

9

Πηγή: Έρευνα QS Top MBA.

Στην Ευρώπη, η ζήτηση για ΜΒΑ είναι πιο περιορισμένη συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, παραμένει ωστόσο αυξητική (5%-7% για το 2012). Στη Δυτική Ευρώπη, συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας για κατόχους MBA στο χρηματοοικονομικό τομέα αυξήθηκαν κατά 3% το 2011-2012 και κατά 9% το 2012-2013. Παρότι η ζήτηση για κατόχους MBA είναι αυξητική και στην Ανατολική αλλά και στη Δυτική Ευρώπη, παρατηρείται σημαντική απόκλιση στις αποδοχές των κατόχων MBA μεταξύ των δύο περιοχών. Έτσι, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης το σύνολο των αμοιβών παρέμεινε σταθερό στις $103.800 κατά μέσο όρο το 2012, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη οι συνολικές αμοιβές μειώθηκαν κατά 7%, στις $84.300.

 

Νικολέτα Δανιηλοπούλου, ΜSc
Οικονομολόγος
Ερευνήτρια Edujob


 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop