Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολογίες Οργανικών Ηλεκτρονικών: Επενδύοντας στο μέλλον

Συνέντευξη με το Γενικό Διευθυντή της OET, Χρίστο Κοΐδη

Ποιος είναι τελικά ο ρόλος που μπορεί να παίξει η επιχειρηματικότητα στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση και πόσο επιτυχημένα μπορεί να συνδυαστεί με τη βασική έρευνα; Yπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα start-up καινοτομικών επιχειρήσεων ή πρόκειται απλώς για νέες λέξεις στο λεξικό της κρίσης; Αυτές ήταν ορισμένες από τις σκέψεις μου όταν διάβασα ξαφνικά την ανακοίνωση για την είδηση της OrganicElectronicTechnologies (ΟΕΤ). Μιας νέας εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των οργανικών ηλεκτρονικών και η οποία ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη από τον Χρήστο Κοίδη, Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ με ειδίκευση στη Νανοτεχνολογία. Η ΟΕΤ είναι spin-out του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας (LTFN) του ΑΠΘ και απο κοινού με την Coatema προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής Οργανικών Ηλεκτρονικών που περιλαμβάνουν την τεχνολογία παραγωγής (OET), τα roll-to-roll συστηματα παραγωγής (Coatema) και συστηματα ποιοτικού ελέγχου των διεργασιών παραγωγής (OET).

Η επιτυχία φυσικά δεν έρχεται ξαφνικά αλλά μετά από χρόνια συνεργασίας μεταξύ του εργαστηρίου και της Coatema που έκανε την τελευταία να αναζητήσει νέες μορφές συνεργασίας με το εργαστήριο. Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ και η εταιρία ΟΕΤ, με την οποία υπογράφεται το συμβόλαιο συνεργασίας, θα προσφέρουν το σύστημα ποιοτικού ελέγχου όλης της διαδικασίας παραγωγής οργανικών φωτοβολταϊκών και την τεχνογνωσία για την κατασκευή τους. Συναντήσαμε τον Χρίστο Κοίδη και του θέσαμε ορισμένα από τα ερωτήματά μας σχετικό με το ρίσκο αλλά και το μέλλον αυτής της συνεργασίας. 

Ποιο είναι το αντικείμενο της εταιρείας;

Η Organic Electronic Technologies (OET) αναπτύσσει την τεχνολογία παραγωγής Οργανικών Ηλεκτρονικών διατάξεων (χρήση τεχνολογιών roll-to-roll εκτύπωσης, laser κ.λπ.), όπως είναι τα Οργανικά Φωτοβολταϊκά, και οπτικά συστήματα ποιοτικού ελέγχου των διεργασιών παραγωγής.

Δραστηριοποιούνται παρόμοιες εταιρείες στην Ελλάδα;

 

Στο χώρο της νανοτεχνολογίας δραστηριοποιούνται κάποιες εταιρίες, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στα υλικά. Η ΟΕΤ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που στοχεύει στην παραγωγή Οργανικών Ηλεκτρονικών διατάξεων στην Ελλάδα.

Πως πήρατε την απόφαση και ποιες ήταν οι επιφυλάξεις που είχατε; 

 

Ως spin-out εταιρεία του ΑΠΘ, η OET δημιουργήθηκε για να αξιοποιηθούν εμπορικά τα πλούσια ερευνητικά αποτελέσματα και η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκαν στο ΑΠΘ τα τελευταία χρόνια στον τομέα των Οργανικών Ηλεκτρονικών. Τέτοιου είδους εταιρίες παρουσιάζουν υψηλό σχετικά ρίσκο, στοχεύοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εύρεση επενδυτών είναι μια σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη των νέων εταιριών αυτών που θα συνέβαλε σημαντικά στο οικονομικό εκτόπισμα της χώρας.

Στην πράξη ποια ήταν τα εμπόδια σε μια τέτοια προσπάθεια;

 

Η γραφειοκρατία για την ίδρυση νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων έχει περιοριστεί. Χρειάζεται όμως η συμπαράσταση του κράτους σε τέτοιου είδους προσπάθειες (π.χ. μέσω επιχορηγήσεων, διευκολύνσεων, αναπτυξιακών εργαλείων) και ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση και η δυναμική στη νέα επιχείρηση να πλεύσει στη θάλασσα της παγκόσμιας οικονομίας. Ιδιαίτερα για τον κλάδο των Οργανικών Ηλεκτρονικών, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το 2022 η αγορά τους θα ξεπερνά τα 60 δις δολάρια.

Τελικά αξίζει να πάρει κανείς σήμερα ένα επιχειρηματικό ρίσκο;

Σε κάθε περίπτωση η επιχειρηματικότητα είναι μια συναρπαστική περιπέτεια με εύκολες και δύσκολες στιγμές. Δυστυχώς υπάρχει έλλειμμα επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα μας και δύσκολα νέοι άνθρωποι αναλαμβάνουν την ευθύνη ίδρυσης και λειτουργίας μιας νέας καινοτόμας επιχείρησης. Ως ένα βαθμό οι αμφιβολίες τους είναι δικαιολογημένες. Παρόλα αυτά, αν δεν δραστηριοποιηθούμε και δεν προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που διαθέτει η χώρα μας (τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό), τότε το σίγουρο είναι ότι θα μείνουμε τουλάχιστον στάσιμοι.

Ακαδημαϊκή γνώση και επιχειρηματικότητα, μπορούν να συνδυαστούν;

Νομίζω πως το μέτρο πρέπει να είναι οδηγός. Θεωρώ ότι η γνώση και η επιχειρηματικότητα μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν και μάλιστα με επιτυχία και στη χώρα μας. Τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα παράγουν σημαντική γνώση και τεχνογνωσία, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μια γενικότερη προσπάθεια ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο της νανοτεχνολογίας, οι οποίες όμως μένει να κεφαλαιοποιηθούν.

 

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την εταιρεία Coatema και ένα εύκαμπτο Οργανικό Φωτοβολταϊκό.

Τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα επόμενα βήματα της εταιρείας και τί προγραμματίζετε!

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη συνέχιση της ανάπτυξης σημαντικών συνεργασιών με ξένες επιχειρήσεις για την προώθηση της τεχνογνωσίας και των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, καθώς και η πρόσληψη νέου υψηλά καταρτισμένου προσωπικού που θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τεχνολογικού υπόβαθρου της εταιρίας και της εξωστρέφειάς της.

  

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop