Προκήρυξη για 186 εφοριακούς στο υπουργείο Οικονομικών

Εκδόθηκε η 1Κ/2013 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/15.03.2013, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων

Μηχανογραφικό 2013

Το Μηχανογραφικό 2013 θα περιλαμβάνει τελικά 405 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από αυτά 258 τμήματα θα ανήκουν στα Πανεπιστήμια και 147 στα ΤΕΙ. Επομένως, 129 σχολές και τμήματα 5 πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων καταργούνται ή συγχωνεύονται

Στεγαστικό επίδομα

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Σχολής όπου φοιτούν.

ΦΕΚ – Στεγαστικό επίδομα 

Οι τελικές αλλαγές του υπουργείου στο σχέδιο "Αθηνά"

Δείτε αναλυτικά σε πίνακες τις τελικές αλλαγές του υπουργείου στο σχέδιο "Αθηνά"

Διαγωνισμός Καινοτομίας για την ίδρυση επιχείρησης στον αγροτικό τομέα

Η εταιρεία Gaea, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και με τη συνδρομή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, διοργανώνει διαγωνισμό καινοτομίας για την ίδρυση επιχείρησης στον αγροτικό τομέα.

Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Μέσω του προγράμματος αυτού οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν ενίσχυση έως 32.000 ευρώ με 100% ποσοστό χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σελίδες