Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δεξιότητες γύρω από την Πληροφορική και την Τεχνολογία

Η έρευνα των Δεξιοτήτων Ενηλίκων ορίζει τις δεξιότητες γύρω από την πληροφορική και την τεχνολογία ως την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της τεχνολογίας, «τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, τα δίκτυα επικοινωνίας και την αξιολόγηση  πληροφοριών, την επικοινωνία με τους άλλους και την εκτέλεση πρακτικών καθηκόντων ". Ως, ικανότητες γύρω από την πληροφορική και την τεχνολογία, μερικές φορές περιγράφεται η «Εξοικείωση με την πληροφορική», δηλαδή, η  ικανότητα της χρησιμοποίησης  εργαλείων ΤΠΕ, εφαρμογών και γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων. Μερικές βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση των συσκευών εισόδου των ΤΠΕ αφορούν την σωστή χρήση  του πληκτρολόγιου , του ποντικιού  και της οθόνη, εργαλεία, χρήσιμα για την διαχείριση αρχείων, εφαρμογών και  προγραμμάτων  περιήγησης στο Internet, υπολογιστικών φύλλων και email στοιχεία, απαραίτητα για την εκτέλεση  καθηκόντων αξιολόγησης. Όλα τα παραπάνω μπορούν να ελεγχθούν μέσω του skills e-development.

 Ωστόσο, ο στόχος του skills e-development δεν είναι μόνο η δοκιμή ενός ενήλικα στη απλή χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και εφαρμογών. Ο βασικός του σκοπός είναι να αξιολογήσει και έπειτα να προετοιμάσει τον ενήλικα αναπτύσσοντας του πληροφορικές και τεχνολογικές  γνώσεις και ικανότητες.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση εξοικείωσης στην επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ανάπτυξης των πληροφορικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, θεωρούνται κάποιες υποτυπώδεις  δεξιότητες σαν κριτήρια στη χρήση εργαλείων και εφαρμογών πληροφορικής. Λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ διαφορετικά επίπεδα εξοικείωσης με τις εφαρμογές υπολογιστή στις χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα των δεξιοτήτων ενηλίκων που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα ποσοστά επάρκειας του πληθυσμού στον τομέα αυτό ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.

 Τι μπορούν να κάνουν οι ενήλικες σε διαφορετικά επίπεδα επάρκειας στην επίλυση προβλημάτων στον πληροφορικό και τεχνολογικό τομέα. 

Η έρευνα ασχολείται με δύο διαφορετικές κατηγορίες ενηλίκων σύμφωνα  με τις  ικανότητές του να διαχειριστούν  και να επεξεργαστούν πληροφορίες στον τομέα της πληροφορικής και τεχνολογίας. 

 Ενήλικες που έχουν επαρκή εξοικείωση με τους υπολογιστές και οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν και  να επεξεργαστούν  πληροφορίες διαφόρων   καθηκόντων. 

 Ενήλικες  με τουλάχιστον κάποια επάρκεια για την επίλυση προβλημάτων που συναντώνται συχνά στους εργαζόμενους πολίτες  και τους  καταναλωτές  σε μία  τεχνολογικά πλούσια κοινωνία. 

 

Εθνικές Οντότητες

(ΣΚΟΡ) δεξιοτήτων γύρω από την πληροφορική και την τεχνολογία

Αυστραλία

38%

Αυστρία

32%

Καναδάς

37%

Τσεχία

33%

Δανία

39%

Εσθονία

28%

Φιλανδία

42%

Γαλλία

-

Γερμανία

36%

Ιρλανδία

25%

Ιταλία

-

Ιαπωνία

35%

Κορέα

30%

Ολλανδία

42%

Νορβηγία

41%

Πολωνία

19%

Σλοβακία

26%

Ισπανία

-

Σουηδία

44%

Ηνωμένες Πολιτείες

31%

Υπό εθνικές Οντότητες

 

Βέλγιο

35%

Αγγλία

35%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

34%

 Αρχικά γίνεται σύγκριση του μέσου όρου των επιπέδων επάρκειας των ενηλίκων από 16-65 ετών σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες του (ΟΟΣΑ), στην συνέχεια γίνεται κατάταξη σε τέσσερα επίπεδα  επάρκειας (Επίπεδο 1 έως 3 συν κάτω Επίπεδο 1) για την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της τεχνολογίας. 

Το εύρος του ποσοστού των ενηλίκων που έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση  έγκειται (από  υψηλό 87,9% στη Σουηδία, έως  χαμηλό των 50,2% στην Πολωνία)  αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές στις  συγκρίσεις της μέσης βαθμολογία στις υπόλοιπες χώρες  δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 

 

Κωνσταντίνος Πρίφτης,
Φοιτητής Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop