Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 153 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο για όλα τα επίπεδα (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό) και για 15 επαγγελματικές κατηγορίες που αναμένεται να παρουσιάσουν ζήτηση την επόμενη δεκαετία:

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Biologie - Biochimie κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν θέλετε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από αυτούς που προσφέρονται στην «Κατηγορία», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Κατηγορία
Engineerign Sciences University of Innsbruck Διδακτορικό Αυστρία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Engineering  Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Educational Sciences University of Innsbruck Μεταπτυχιακό Αυστρία Εκπαίδευση
Educational Sciences University of Innsbruck Διδακτορικό Αυστρία Εκπαίδευση
Education (shift schedule) Université Catholique de Louvain Μεταπτυχιακό Βέλγιο Εκπαίδευση
Psychology and Education: Speech and Language Therapy University of Mons Διδακτορικό Βέλγιο Εκπαίδευση
Telematics Graz University of Technology Μεταπτυχιακό Αυστρία Περιβάλλον - Ενέργεια
Earth Sciences University of Innsbruck Διδακτορικό Αυστρία Περιβάλλον - Ενέργεια
Chemistry and Bio-industries Université Catholique de Louvain Μεταπτυχιακό Βέλγιο Περιβάλλον - Ενέργεια
Aerospace engineering Université de Liège Μεταπτυχιακό Βέλγιο Αερομεταφορές
Didactis of Informatics University of Vienna, Faculty of Computer Science Μεταπτυχιακό Αυστρία Τεχνολογία Πληροφορικής
Computer science University of Innsbruck Διδακτορικό Αυστρία Τεχνολογία Πληροφορικής
Computer science University of Mons Διδακτορικό Βέλγιο Τεχνολογία Πληροφορικής
Computer science Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο Τεχνολογία Πληροφορικής
Architectural Studies University of Strathclyde Πτυχίο Αγγλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Community Education University of Strathclyde - Community Education Μεταπτυχιακό Αγγλία Εκπαίδευση
Environmental Science Glyndwr University Πτυχίο Αγγλία Περιβάλλον - Ενέργεια
Creative Media Technology Glyndwr University - Glyndwr University Μεταπτυχιακό Αγγλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Computer Science College of West Anglia Πτυχίο Αγγλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Education/Fine Art Aberystwyth University Πτυχίο Αγγλία Εκπαίδευση
Criminology Aberystwyth University Πτυχίο Αγγλία Νομικός Κλάδος
Countryside Management Aberystwyth University Πτυχίο Αγγλία Γεωργία
Biomedical Science Aston University, Birmingham Πτυχίο Αγγλία Υγεία - Health Care
Food & Nutrition/Music Bath Spa University Πτυχίο Αγγλία Τεχνολογία Τροφίμων
Computer Science Cardiff University Πτυχίο Αγγλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Psychiatry Cardiff University - School of Medicine Μεταπτυχιακό Αγγλία Υγεία - Health Care
Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental & Energy Studies Centre for Alternative Technology - Centre for Alternative Technology Μεταπτυχιακό Αγγλία Περιβάλλον - Ενέργεια
Aeronautical Engineering (4 year SW) (a) City University Πτυχίο Αγγλία Aerospace
Land Management: Natural Resource Management option Cranfield University - Natural Resources Department Μεταπτυχιακό Αγγλία Γεωργία
Advertising and Marketing Communications De Montfort University Πτυχίο Αγγλία Δημόσιες Σχέσεις
Aerospace Engineering & Management University of Glasgow - School of Engineering Μεταπτυχιακό Αγγλία Aerospace
Concrete Structures, or also with Business Management or Sustainable Development Imperial College London - Department of Civil and Environmental Engineering Μεταπτυχιακό Αγγλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Clinical Pharmacy Keele University - School of Pharmacy Μεταπτυχιακό Αγγλία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals

Σελίδες