Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 153 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο για όλα τα επίπεδα (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό) και για 15 επαγγελματικές κατηγορίες που αναμένεται να παρουσιάσουν ζήτηση την επόμενη δεκαετία:

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Biologie - Biochimie κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν θέλετε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από αυτούς που προσφέρονται στην «Κατηγορία», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Κατηγορία
Neuroscience Università Politecnica delle Marche Διδακτορικό Ιταλία Υγεία - Health Care
Gynaecological Endoscopy and Gynaecological Mini-Invasive SurgeryFirst Aid and Emergency Therapy Neonatology University of Bari Μεταπτυχιακό Ιταλία Υγεία - Health Care
Health Law University of Bari Μεταπτυχιακό Ιταλία Νομικός Κλάδος
Wine-Growing and Oenology for High Quality Wines in the Ionic Area University of Bari Μεταπτυχιακό Ιταλία Γεωργία
Management, IT and Automation Engineering Università Politecnica delle Marche Διδακτορικό Ιταλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Computer science University of Cagliari Μεταπτυχιακό Ιταλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Scienze Farmaceutiche University of Ferrara Διδακτορικό Ιταλία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Farmacia University of Genova Μεταπτυχιακό Ιταλία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Building Engineering Univesity of Firenze Μεταπτυχιακό Ιταλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Tecnologia dell'Architettura e Design Univesity of Firenze Διδακτορικό Ιταλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative University of Catania Μεταπτυχιακό Ιταλία Εκπαίδευση
Phd course in earth sciences University of Cagliari Διδακτορικό Ιταλία Περιβάλλον - Ενέργεια
LM: Management Engineering University of Cassino Μεταπτυχιακό Ιταλία Περιβάλλον - Ενέργεια
Auditing University of Napoli Federico II Μεταπτυχιακό Ιταλία Accounting - Λογιστική
Principles of Civil and Commercial Law University of Napoli Federico II Διδακτορικό Ιταλία Νομικός Κλάδος
Biotecnologie Agrarie Univesity of Firenze Διδακτορικό Ιταλία Γεωργία
Food Science and Technology University of Milano Μεταπτυχιακό Ιταλία Τεχνολογία Τροφίμων
Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti University of Genova Μεταπτυχιακό Ιταλία Επαγγέλματα Θάλασσας
Marine Sciences and Engineering University of Napoli Federico II Διδακτορικό Ιταλία Επαγγέλματα Θάλασσας
Doctoral Program in Education and Lifelong Learning Science University of Verona Διδακτορικό Ιταλία Εκπαίδευση
Scienze degli alimenti University of Udine Διδακτορικό Ιταλία Τεχνολογία Τροφίμων
Aerospace Engineering University of Palermo Μεταπτυχιακό Ιταλία Aerospace
Biology University of Innsbruck Πτυχίο Αυστρία Υγεία - Health Care
Biochemistry and Biotechnology University of Antwerp  Πτυχίο Βέλγιο Υγεία - Health Care
Pharmacy University of Innsbruck Πτυχίο Αυστρία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
pharmaceutical sciences University of Mons Πτυχίο Βέλγιο Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Engineering Université Libre de Bruxelles Πτυχίο Βέλγιο Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Educational Sciences University of Innsbruck Πτυχίο Αυστρία Εκπαίδευση
Pre-master in Education Université Libre de Bruxelles Πτυχίο Βέλγιο Εκπαίδευση
Environment and Bio-Resources Management  University of Natural Resources and Life Sciences Πτυχίο Αυστρία Περιβάλλον - Ενέργεια
Nutrition and Rural Development Ghent University Πτυχίο Βέλγιο Περιβάλλον - Ενέργεια
Computer science University of Linz (Johannes Kepler) Πτυχίο Αυστρία Τεχνολογία Πληροφορικής
Information Sciences Hasselt University Πτυχίο Βέλγιο Τεχνολογία Πληροφορικής
Medical Informatics The Vienna University of Technology (TU Vienna) Μεταπτυχιακό Αυστρία Υγεία - Health Care
Biology University of Innsbruck Διδακτορικό Αυστρία Υγεία - Health Care
Biomedicine University of Mons Διδακτορικό Βέλγιο Υγεία - Health Care
Bio-informatics and Modelling  Université Libre de Bruxelles Μεταπτυχιακό Βέλγιο Υγεία - Health Care
Pharmaceutical Sciences University of Innsbruck Διδακτορικό Αυστρία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Pharmacy Université Catholique de Louvain Μεταπτυχιακό Βέλγιο Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
pharmaceutical sciences University of Mons Διδακτορικό Βέλγιο Φαρμακευτική - Pharmaceuticals

Σελίδες