Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 153 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο για όλα τα επίπεδα (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό) και για 15 επαγγελματικές κατηγορίες που αναμένεται να παρουσιάσουν ζήτηση την επόμενη δεκαετία:

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Biologie - Biochimie κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν θέλετε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από αυτούς που προσφέρονται στην «Κατηγορία», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Κατηγορία
Τμήμα βιολογίας, τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Παν/μιο Αθηνών Πτυχίο Ελλάδα Υγεία - Health Care
Τμήμα Φαρμακευτικής/Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας Α.Π.Θ. Πτυχίο Ελλάδα Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Πτυχίο Ελλάδα Επαγγέλματα Θάλασσας
Πληροφορική Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο Μεταπτυχιακό Ελλάδα Τεχνολογία Πληροφορικής
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Υγεία - Health Care
Φαρμακευτικές Επιστήμες Παν/μιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Ελλάδα Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών Παν/μιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Ελλάδα Εκπαίδευση
Δυναμική Tεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία Παν/μιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια
Πληροφοριακά Συστήματα Π.Μ. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Accounting - Λογιστική
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Π.Π. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Aerospace
Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας Π.Ι. Μεταπτυχιακό Ελλάδα Τεχνολογία Τροφίμων
ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Ελλάδα Επαγγέλματα Θάλασσας
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Υγεία - Health Care
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Τεχνικός Δομικών Έργων ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Αερομεταφορές
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Accounting - Λογιστική
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ΖΗΤΑ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Aerospace
Τεχνικός H/Y και Hλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ΑΚΜΗ ΙΕΚ (Ιδιωτικό) Ελλάδα Τεχνολογία Πληροφορικής
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θεσσαλονίκης 1ο ΙΕΚ (Δημόσιο) Ελλάδα Υγεία - Health Care
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πάτρας ΙΕΚ (Δημόσιο) Ελλάδα Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Χαλκιδικής ΙΕΚ (Δημόσιο) Ελλάδα Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άμφισσας ΙΕΚ (Δημόσιο) Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια
ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αλεξανδρούπολης ΙΕΚ (Δημόσιο) Ελλάδα Accounting - Λογιστική
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έδεσσας ΙΕΚ (Δημόσιο) Ελλάδα Τεχνολογία Τροφίμων
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καβάλας ΙΕΚ (Δημόσιο) Ελλάδα Τεχνολογία Πληροφορικής
Degree in Orthoptist and Assistant in Ophthalmology University of Bari Πτυχίο Ιταλία Υγεία - Health Care
Applied pharmaceutical sciences - Quality Control Univesity of Firenze Πτυχίο Ιταλία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Degree in Communication Science University of Bari Πτυχίο Ιταλία Εκπαίδευση
Environmental Control and Civil Protection Sciences Università Politecnica delle Marche Πτυχίο Ιταλία Περιβάλλον - Ενέργεια
Scienze giuridiche (Catania) University of Catania Πτυχίο Ιταλία Νομικός Κλάδος
Air and Space Engineering and Astronautics University of Napoli Federico II Πτυχίο Ιταλία Aerospace
Marketing and Economics of the agro-industrial system University of Bologna Πτυχίο Ιταλία Γεωργία
Food Science and Technology University of Padova Πτυχίο Ιταλία Τεχνολογία Τροφίμων
Computer Science University of Bologna Πτυχίο Ιταλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Ingegneria nautica (con Architettura) (SP) University of Genova Πτυχίο Ιταλία Επαγγέλματα Θάλασσας
Industrial engineering University of Trento Πτυχίο Ιταλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Statistics and Information Technology for Business, Finance and Insurance University of Trieste Πτυχίο Ιταλία Ασφάλειες

Σελίδες