Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
EDI ESOL International EDI ESOL International Ξένες Γλώσσες Education Development International
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Εκπαίδευση ΟΠΑ
PgMP Program Management Professional Διαχείριση Έργων Project Management Institute
Cstat Chartered Statistician Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Royal Statistical Society
ADIT Advance Diploma in International Taxation Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος Chartered Institute of Taxation
CISA Certified Information Systems Auditor Πληροφορική ISACA
PRINCE2 Prince2 Foundation Prince2 Practitioner Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Office of Government Commerce (UK)
IPMA International Project Management Association (Α or B or C or D level) Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Project Management Association
PMI-ACP PMI Agile Certified Practitioner Διαχείριση Έργων Project Management Institute
CAPM Certified Associate in Project Management Διαχείριση Έργων Project Management Institute

Σελίδες