Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίησηφθίνουσα ταξινόμηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
ADIT Advance Diploma in International Taxation Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος Chartered Institute of Taxation
ACA Association of Chartered Accountants Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά Institute of Chartered Accountants in England and Wales
ACCA Association of Chartered Certified Accountants Qualification Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK
Cisco certified CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) Πληροφορική CISCO
CertIFR Certificate in IFRS (International Financial Reporting Standards) Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK
CertIA Certificate in Internal Auditing Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος Association of Chartered Certified Accountants UK
CCSA Certification in Control Self-Assessment Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Internal Auditors
CRMA Certification in Risk Management Assurance Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος The Institute of Internal Auditors
CCBA Certification of Competency in Business Analysis Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Institute of Business Analysis
CAPM Certified Associate in Project Management Διαχείριση Έργων Project Management Institute

Σελίδες